Hiển thị 1–12 của 23 kết quả

BKCEMS cung cấp Hệ thống Quan trắc Tự động chất lượng cao đáp ứng theo yêu cầu kĩ thuật của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT với chi phí cạnh tranh nhất thị trường, thời gian hoàn thiện chỉ 02 tháng. 

HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Hệ thống quan trắc khí thải tự động BKCEMS-CEMS1000

HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Hệ thống quan trắc khí thải tự động BKCEMS2000-VOC

HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG CEMS 2000 FPI

HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS WT-QY800B

HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG CEMS-2000A

HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Hệ thống quan trắc khí thải tự động EXPEC2000-VOC