Hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS-2000 B FT

Hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS-2000 B FT sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để quan trắc, giám sát các thành phần SO2, NO, CO. Đồng thời, hệ thống quan trắc khí thải tự động có thể đo được một số thành phần khác như HCL, HF, NH3,…những thành phần khí ẩm. Hệ thống quan trắc khí thải tự động đáp ứng theo quy định hiện hành.