Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

BKCEMS cung cấp Vật tư Quan trắc Nước thải Tự động chất lượng cao đáp ứng theo yêu cầu kĩ thuật của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT với chi phí cạnh tranh nhất thị trường, thời gian hoàn thiện chỉ 02 tháng. 

VẬT TƯ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

[Hãng WEKOTEC] Thiết bị lấy mẫu nước tự động – Model WEKO-AS

VẬT TƯ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Cảm biến đo COD – Model: UV700-WM

VẬT TƯ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Cảm biến quan trắc nước thải đo TSS – Model: SS860-03

VẬT TƯ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Chỉ tiêu đo COD – Điện cực quang đo COD

VẬT TƯ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Màn hình hiển thị thông tin – Model: DPG-09

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Máy phân tích chất lượng nước thải Model:WOA-100-FPi

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Máy phân tích COD – Model: SIA-3000 (COD) – FPi

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Máy phân tích NH3-N – Model: SIA-3000 (NH3) – FPi

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thiết bị đo Silicat công nghiệp – Model: GSGG-5089