Hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS WT-QY800B

Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục CEMS WT-QY800B là sản phẩm được phân phối độc quyền của BKCEMS. Hệ thống quan trắc khí thải tự động SO2, NOx, CO dựa trên nguyên lý đo hồng ngoại không tán sắc NDIR và module O2 điện hóa.