Hiển thị tất cả 10 kết quả

BKCEMS cung cấp Vật tư Quan trắc Khí thải Tự động chất lượng cao đáp ứng theo yêu cầu kĩ thuật của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT với chi phí cạnh tranh nhất thị trường, thời gian hoàn thiện chỉ 02 tháng. 

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Bộ Đo bụi BKCEMS-LS204

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Bộ Đo bụi DMS-100 / MS-1000

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Bộ Đo bụi FEP-DM204

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Bộ Đo bụi LSS-2004

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Thiết bị đo lưu lượng khí thải BKCEMS-TPF100

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Thiết bị đo lưu lượng khí thải FEP-TPF100

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Thiết bị đo lưu lượng khí thải FPI TPF 100

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Thiết bị đo lưu lượng khí thải PT-500

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Thiết bị quan trắc bụi siêu thấp Ultralow dust Wayeal LD1200

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Thiết bị quan trắc khí thải tự động Wayeal LG1100 Laser