Hiển thị tất cả 7 kết quả

BKCEMS cung cấp vật tư quan trắc không khí xunh quanh tự động chất lượng cao đáp ứng theo yêu cầu kĩ thuật của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT với chi phí cạnh tranh nhất thị trường, thời gian hoàn thiện chỉ 02 tháng. 

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNH QUANH TỰ ĐỘNG

Máy hiệu chuẩn đa điểm AQMS-200

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNH QUANH TỰ ĐỘNG

Máy phân tích AQMS-400 Carbon Monoxide(CO)

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNH QUANH TỰ ĐỘNG

Máy phân tích kim loại xung quanh AMMS-100 XRF

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNH QUANH TỰ ĐỘNG

Máy phân tích lưu huỳnh điôxit AQMS-500 (SO2)

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNH QUANH TỰ ĐỘNG

Máy phân tích Nitơ Ôxít AQMS-600 (NO-NO2–NOx)

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNH QUANH TỰ ĐỘNG

Máy phân tích ôzôn AQMS-300(O₃)

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNH QUANH TỰ ĐỘNG

Máy tạo không khí AQMS-100