Hệ thống Quan trắc nước thải tự động model WOAS-1000 – BKCEMS

WOAS-1000 là kiệt tác mới nhất do FPI thực hiện. Hệ thống bao gồm một mô-đun lấy mẫu, cảm biến, bộ phân phối điện và bộ xử lý dữ liệu. Sự tích hợp hoàn chỉnh làm cho hệ thống này có thể được áp dụng trong các ma trận nước khác nhau.