Hệ thống quan trắc khí thải tự động Wayeal CEMS1300

Hệ thống quan trắc khí thải tự động model Wayeal CEMS1300 có thể giám sát được các thông số như: O2, NOx, O2, bụi, nhiệt độ, áp suất, lưu lượng. Trường hợp khách hàng có nhu cầu mở rộng thêm các thông số, BKCEMS sẽ tư vấn thiết bị tích hợp khác.