[Hãng WEKOTEC] Thiết bị lấy mẫu nước tự động – Model WEKO-AS

Thiết bị lấy mẫu nước tự động hãng WEKOTEC với model WEKO-AS là máy lấy mẫu tự động, tự động lấy mẫu và lưu trữ mẫu nhằm mục đích kiểm soát quy trình và kiểm soát chất lượng nước tại nhà máy xử lý nước. BKCEMS đang là đại diện phân phối của thiết bị quan trắc nước thải tự động của hãng WEKOTEC tại Việt Nam.