[Hãng WEKOTEC] Thiết bị đo Amoni quan trắc nước thải tự động – Model WEKO-NH4-N-S

Thiết bị đo NH4 hệ thống quan trắc nước thải tự động hãng WEKOTEC với model WEKO-NH4-N-S là thiết bị đo NH4 tại nhà máy xử lý nước, hệ thống quan trắc nước thải tự động. BKCEMS đang là đại diện phân phối của thiết bị quan trắc nước thải tự động của hãng WEKOTEC tại Việt Nam.