[Hãng WEKOTEC] Thiết bị màn hình hiển thị dữ liệu quan trắc nước thải tự động – Model WEKO-IoT-CON

Thiết bị màn hình hiển thị dữ liệu quan trắc nước thải tự động hãng WEKOTEC với model WEKO-IoT-CON là màn hình hiển thị dữ liệu của hệ thống quan trắc nước thải tự động tại nhà máy xử lý nước, hệ thống quan trắc nước thải tự động. BKCEMS đang là đại diện phân phối của thiết bị quan trắc nước thải tự động của hãng WEKOTEC tại Việt Nam.