Máy phân tích NH3-N – Model: SIA-3000 (NH3) – FPi

Máy phân tích trực tuyến nitơ amoniac NH3N sử dụng công nghệ tiêm trình tự, cung cấp kết quả phát hiện nitơ amoniac một cách đáng tin cậy và chính xác. Nó hoạt động liên tục trong tối đa 90 ngày mà không cần sự giám sát của con người dựa trên các chức năng tự động hiệu chỉnh, tự động điều chỉnh về 0 và tự động làm sạch.