Máy phân tích kim loại xung quanh AMMS-100 XRF

Hệ thống này tích hợp huỳnh quang tia X để phân tích kim loại lên đến 30 nguyên tố và mô hình suy giảm tia beta để theo dõi khối lượng hạt. Nhưng mô-đun sẽ sử dụng cùng một mẫu di chuyển tuần tự trên máy dò và sẽ có hiệu quả đáng kể trong việc truy tìm phát thải công nghiệp.