Lắp đặt quan trắc môi trường tự động tại giếng quan trắc nước ngầm

Giếng quan trắc nước ngầm như nào thì đạt chuẩn? Quy định về lắp đặt quan trắc môi trường tại giếng nước ngầm hiện hành như thế nào? Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu thông qua bài viết “Lắp đặt quan trắc môi trường tự động tại giếng quan trắc nước ngầm”.

I. GIẾNG QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM ĐẠT CHUẨN LÀ GÌ?

Một giếng quan trắc nước ngầm đạt chuẩn là một cấu trúc dùng để lấy nước từ tầng nước ngầm dưới mặt đất mà đáp ứng các yêu cầu về chất lượng nước và an toàn cho sức khỏe con người. Để một giếng nước ngầm được coi là đạt chuẩn, nó cần tuân theo một số tiêu chuẩn và yêu cầu sau đây:

 • Chất lượng nước: Nước từ giếng nước ngầm phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng nước, bao gồm sự an toàn về vi sinh vật (không nhiễm khuẩn hoặc các chất gây bệnh), hàm lượng các chất gây ô nhiễm (như kim loại nặng, nitrat, fluoride) phải nằm trong giới hạn cho phép.
 • Sự bảo vệ và kiểm soát: Một giếng nước ngầm cần được xây dựng để ngăn ngừa sự nhiễm trùng và ô nhiễm từ các nguồn bên ngoài, như nước mưa, chất thải, hoặc chất độc hại từ môi trường.
 • Sự an toàn xây dựng: Cấu trúc của giếng nước ngầm cần được xây dựng một cách an toàn và chắc chắn để đảm bảo rằng nó không bị sụp đổ hoặc bị tổn thương theo thời gian.
 • Lưu lượng nước đủ đáp ứng nhu cầu: Giếng nước ngầm cần có đủ lưu lượng nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng, và lưu lượng này cần được duy trì theo thời gian.
 • Kiểm tra định kỳ: Giếng nước ngầm cần được kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng nó vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nước và an toàn xây dựng.
 • Chứng nhận và quản lý: Một số khu vực yêu cầu các giếng nước ngầm phải có chứng nhận hoặc phải được quản lý bởi các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tuân thủ các quy định và yêu cầu cụ thể

giếng quan trắc nước ngầm

II. LẮP ĐẶT GIẾNG QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM NHƯ THẾ NÀO?

Việc lắp đặt quan trắc nước ngầm tự động tại giếng nước ngầm là một quá trình kỹ thuật yêu cầu sự chuẩn bị cẩn thận và hiểu biết về các thiết bị và kỹ thuật liên quan. Dưới đây là các bước chính để lắp đặt hệ thống quan trắc nước ngầm tự động:

 • Xác định mục tiêu: Đầu tiên, bạn cần xác định mục tiêu của quan trắc, bao gồm việc theo dõi mức nước ngầm, chất lượng nước, nhiệt độ, pH, hay các thông số khác.
 • Chọn thiết bị: Dựa vào mục tiêu quan trắc, chọn các thiết bị cần thiết như cảm biến mực nước, cảm biến chất lượng nước, bộ ghi dữ liệu, và hệ thống truyền thông.
 • Lựa chọn vị trí: Xác định vị trí lắp đặt cho các cảm biến và thiết bị ghi dữ liệu. Vị trí này cần phản ánh trạng thái nước ngầm cần quan trắc và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
 • Lắp đặt cảm biến: Lắp đặt cảm biến mực nước và cảm biến chất lượng nước tại vị trí đã chọn. Đảm bảo chúng được cài đặt một cách chính xác và an toàn.
 • Lắp đặt hệ thống truyền thông: Kết nối các cảm biến và thiết bị ghi dữ liệu với hệ thống truyền thông. Điều này có thể là dây cáp hoặc kết nối không dây, phụ thuộc vào tình hình cụ thể.
 • Lập trình và cấu hình: Cấu hình các thiết bị và phần mềm để thu thập và lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực. Đảm bảo thiết lập thời gian lấy mẫu, độ nhạy cảm, và cấu hình mạng (nếu cần).
 • Kiểm tra và hiệu chuẩn: Thực hiện kiểm tra và hiệu chuẩn các cảm biến để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Điều này thường đòi hỏi sự tham gia của một kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
 • Theo dõi và bảo trì: Theo dõi hệ thống thường xuyên và thực hiện bảo trì định kỳ để đảm bảo rằng hệ thống vận hành ổn định và dữ liệu lành mạnh.
 • Liên kết với hệ thống theo dõi: Nếu cần, liên kết hệ thống quan trắc với một trung tâm theo dõi để có khả năng theo dõi từ xa và đưa ra cảnh báo khi có sự thay đổi đáng chú ý.

giếng quan trắc nước ngầm

III. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN LẮP ĐẶT GIẾNG QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM 

3.1. Đối tượng cần lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường trong giếng quan trắc nước ngầm

Lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường trong giếng quan trắc nước ngầm đã được quy định rất rõ trong thông tư 17/2021/TT-BTNMT. Căn cứ theo Khoản 4, Điều 1, thông tư 17/2021/TT-BTNMT về Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, Dự án đối tượng sau đây phải thực hiện quan trắc nước ngầm tự động: Công trình khai thác nước dưới đất với quy mô trên 10 m3/ngày đêm.

3.2. Các thông số cần quan trắc cần lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường trong giếng quan trắc nước ngầm

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 13, Thông tư 17/2021/TT-BTNMT hình thức giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất, các công trình có quy mô khai thác sẽ phải thực hiện giám sát như sau:

giếng quan trắc nước ngầm

IV. BẢO TRÌ THIẾT BỊ CỦA GIẾNG QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM 

Tần suất bảo trì thiết bị trong giếng quan trắc nước ngầm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại thiết bị, môi trường nước ngầm cụ thể, và yêu cầu quan trắc của dự án. Tuy nhiên, dưới đây là một số hướng dẫn tổng quan về tần suất bảo trì:

 • Kiểm tra định kỳ trong giếng quan trắc nước ngầm: Các thiết bị quan trắc nước ngầm thường cần được kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng chúng hoạt động chính xác và đáng tin cậy. Tần suất kiểm tra thường là hàng tháng hoặc hàng năm, tùy thuộc vào loại thiết bị và môi trường nước ngầm.
 • Bảo dưỡng định kỳ đối với thiết bị giếng quan trắc nước ngầm: Ngoài việc kiểm tra, các thiết bị cần được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả. Điều này có thể bao gồm việc thay thế các bộ phận hao mòn, làm sạch cảm biến, hoặc kiểm tra và hiệu chuẩn lại các thiết bị.
 • Bảo trì sự cố đối với thiết bị giếng quan trắc nước ngầm: Nếu có sự cố xảy ra hoặc các thiết bị không hoạt động đúng cách, bạn cần phải thực hiện bảo trì để khắc phục sự cố ngay lập tức.
 • Theo dõi từ xa đối với thiết bị giếng quan trắc nước ngầm: Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng hệ thống giám sát từ xa để theo dõi trạng thái của thiết bị và nhận cảnh báo khi có vấn đề xảy ra. Điều này có thể giúp bạn phản ứng nhanh chóng đối với các sự cố.
 • Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất với thiết bị giếng quan trắc nước ngầm: Hãy luôn tuân thủ các hướng dẫn và khuyến nghị của nhà sản xuất về việc bảo trì thiết bị cụ thể. Điều này có thể khác nhau cho từng loại thiết bị.
 • Theo dõi môi trường nước ngầm với thiết bị giếng quan trắc nước ngầm: Ngoài bảo trì thiết bị, quan trắc viên cũng cần theo dõi sự biến đổi của môi trường nước ngầm và đảm bảo rằng dữ liệu thu thập vẫn đáng tin cậy và đúng.

giếng quan trắc nước ngầm

V. KĨ THUẬT LẮP ĐẶT GIẾNG QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM 

Lắp đặt giếng quan trắc nước ngầm là một quá trình kỹ thuật phức tạp và đòi hỏi sự chú ý đến chi tiết để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu quan trắc. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản về kỹ thuật lắp đặt giếng quan trắc nước ngầm:

 • Xác định vị trí lắp đặt: Xác định vị trí lắp đặt dựa trên mục tiêu của giếng quan trắc nước ngầm và cân nhắc đến sự thay đổi môi trường nước ngầm theo thời gian.
 • Chuẩn bị vị trí lắp đặt: Làm sạch và chuẩn bị vị trí lắp đặt của giếng quan trắc nước ngầm để đảm bảo không có các tạp chất hoặc vật liệu ngoại lai trong giếng.
 • Xây dựng giếng: Đào hoặc khoan một giếng quan trắc nước ngầm đến tầng nước ngầm cần quan trắc; Đảm bảo kích thước và độ sâu của giếng phù hợp với yêu cầu quan trắc và tính chính xác của dữ liệu; Có thể sử dụng vật liệu không gian nước ngầm bình thường như ống thép không gỉ hoặc PVC để xây dựng giếng.
 • Lắp đặt cảm biến và thiết bị: Lắp đặt cảm biến mực nước (nếu cần) ở độ sâu phù hợp và theo hướng dẫn của nhà sản xuất; Lắp đặt các cảm biến khác như cảm biến chất lượng nước, nhiệt độ, pH, theo vị trí cần thiết trong giếng.
 • Kết nối thiết bị: Kết nối các cảm biến và thiết bị quan trắc với hệ thống truyền thông hoặc bộ ghi dữ liệu; Đảm bảo việc kết nối được thực hiện chính xác và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
 • Đóng kín giếng quan trắc nước ngầm: Đóng kín giếng để tránh bất kỳ sự nhiễm trùng hoặc ô nhiễm nào từ bên ngoài; Đảm bảo rằng giếng đóng kín vẫn cho phép truy cập và bảo trì sau này.
 • Kiểm tra và hiệu chuẩn: Thực hiện kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị trước khi hoạt động thực tế để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
 • Bảo trì và theo dõi: Thực hiện bảo trì định kỳ và theo dõi để đảm bảo hệ thống hoạt động một cách ổn định và dữ liệu lành mạnh.
 • Ghi nhận dữ liệu: Thiết lập hệ thống để ghi nhận dữ liệu theo thời gian và lưu trữ thiết bị từ giếng quan trắc nước ngầm cho mục tiêu quan trắc và phân tích.

VI. DỊCH VỤ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CỦA GIẾNG QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM BỞI CÔNG TY BKCEMS 

Các đơn vị có nhu cầu về thiết bị môi trường tự động của giếng quan trắc nước ngầm hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt, tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc nước ngầm tự động chạy ổn định và ít chi phí bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc ngầm thải tự động từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc tự động theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:

 • Nhỏ gọn, chi phí hợp lý
 • Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường
 • Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng
 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

giếng quan trắc nước ngầm

🌱 Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp bền vững và đáng tin cậy trong việc quản lý môi trường, đặc biệt là quan trắc nước ngầm tự động. Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động, liên tục của BKCEMS sẽ giúp bạn đóng góp vào việc duy trì nguồn nước và hỗ trợ trong việc xây dựng một tương lai bền vững cho hành tinh chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *