Thiết bị phân tích COD – Model: CODG-3000

Máy phân tích COD trực tuyến CODG-3000 sử dụng nguyên tắc của phương pháp kali dicromat để đo COD: mẫu nước, kali dicromat, dung dịch bạc sunfat (chất xúc tác oxy hóa hoàn toàn hợp chất hydrocacbon thơm tuyến tính) và axit sunfuric đậm đặc được đun nóng đến 175 °C trong bể tiêu hóa.