Hiển thị 1–12 của 57 kết quả

VẬT TƯ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

[Hãng WEKOTEC] Thiết bị lấy mẫu nước tự động – Model WEKO-AS

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Bộ Đo bụi BKCEMS-LS204

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Bộ Đo bụi DMS-100 / MS-1000

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Bộ Đo bụi FEP-DM204

VẬT TƯ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Bộ Đo bụi LSS-2004

VẬT TƯ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Cảm biến đo COD – Model: UV700-WM

VẬT TƯ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Cảm biến quan trắc nước thải đo TSS – Model: SS860-03

VẬT TƯ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Chỉ tiêu đo COD – Điện cực quang đo COD

HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Hệ thống quan trắc khí thải tự động BKCEMS-CEMS1000