QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI TRONG THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

Theo Điều 33, Thông tư 10/TT-BTNMT yêu cầu chung về hệ thống quan trắc nước thải môi trường tự động được lắp đặt để quan trắc các thông số trong nước thải theo các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường, cụ thể là Thông tư 31/2016/TT-BTNMT.

Thành phần cơ bản của hệ thống quan trắc nước thải tự động gồm:

1. Thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục có hai phương pháp:

  • Trực tiếp: thiết bị quan trắc nước thải sẽ được gắn, nhúng trực tiếp xuống bể nước thải sau hệ thống xử lý, cụ thể là kênh hở xả thải
  • Gián tiếp: thiết bị quan trắc nước thải sẽ được gắn, nhúng trực tiếp vào bồn chứa mẫu đặt bên trong nhà trạm quan trắc, mẫu được hút vào bằng bơm hút mẫu đặt gần kênh hở xả thải càng gần càng tốt.

2. Thiết bị truyền nhận dữ liệu (Datalogger)

3. Dung dịch chuẩn

4. Máy lấy mẫu tự động

5. Hệ thống camera giám sát

6. Cơ sở hạ tầng, thiết bị phụ trợ

Hach direct

YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

  • Theo Điều 34 và Điều 35, Chương VII, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT yêu cầu độ chính xác của thiết bị đo quan trắc nước thải tự động liên tục có thể lựa chọn áp dụng độ chính xác theo giá trị đọc hoặc độ chính xác theo khoảng đo.
  • Thiết bị quan trắc nước thải phải có ít nhất 01 khoảng đo có khả năng đo được giá trị ≥ 3 lần của giá trị giới hạn quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
  • Chất chuẩn phải đáp ứng tối thiểu 01 điểm nồng độ trong dải đo của từng thiết bị tương ứng với từng thông số được quy định tại Bảng 3, trừ thông số nhiệt độ và lưu lượng.

        Trường hợp thiết bị quan trắc nước thải tự động ngừng hoạt động từ 48 giờ trở lên thì phải thực hiện như sau:

  • Chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc đối với các thông số thuộc nhóm bắt buộc tối thiểu 01 lần/ngày cho tới khi thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục hoạt động trở lại.

 Sau khi đo đạc thì kết quả quan trắc phải được lưu giữ và gửi cho Sở TNMT.

Wastewater handout

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ TƯƠNG ĐỐI RA TEST HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

Kiem dinh hieu chuan

        Việc kiểm soát chất lượng của hệ thống quan trắc môi trường nước thải phải được thực hiện trước khi hệ thống quan trắc vận hành chính thức và định kỳ 1 năm/lần, được thực hiện bởi đơn vị thứ ba để đảm bảo tính độc lập, khách quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *