Máy phân tích chất lượng nước (COD, TN, TP, amoniac, KLN) – Model SIA-3000 – FPi

Dòng SIA-3000 là thế hệ máy phân tích trực tuyến chất lượng nước thu nhỏ thế hệ mới. So với dòng SIA-2000, nó dễ vận hành, tích hợp cao và cho kết quả đọc chính xác hơn nhiều. Nó không chỉ có vẻ ngoài vượt trội mà còn cải thiện trải nghiệm người dùng. Nó phù hợp cho các trạm giám sát chất lượng nước thu nhỏ, giám sát vùng nước di động và các tình huống ứng dụng tương tự khác.