Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động môi trường xung quanh

Hệ thống quan trắc không khí xung quanh là gì? Lắp đặt hệ thống quan trắc không khí xung quanh cần có những yêu cầu kĩ thuật gì? Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu thông qua bài viết “Lắp đặt hệ thống quan trắc không khí xung quanh” dưới đây!

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNG QUANH (AAMS)

1.1. Định nghĩa

Theo Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, định nghĩa không khí xung quanh là không khí ngoài trời mà con người, thực vật, động vật hoặc vật liệu có thể tiếp xúc với nó.

Trạm quan trắc tự động môi trường không khí xung quanh là một tổ hợp máy móc, thiết bị có khả năng đo đạc, phân tích chất lượng thành phần môi trường không khí xung quanh tự động, liên tục và truyền trực tiếp dữ liệu về trung tâm quản lý, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

1.2. Mục đích

Mục đích của việc lắp đặt trạm quan trắc không khí xung quanh

 • Xác định mức độ ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng theo các tiêu chuẩn cho phép hiện hành
 • Xác định ảnh hưởng của các nguồn thải riêng biệt hay nhóm các nguồn thải tới chất lượng môi trường không khí tại địa phương. Cung cấp thông tin giúp cho việc lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và quy hoạch phát triển công nghiệp.
 • Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí theo thời gian và không gian
 • Đưa ra các cảnh báo về ô nhiễm môi trường không khí.
 • Đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý môi trường của Trung ương và địa phương.

1.3. Ưu điểm

 • Cải thiện chất lượng công tác quan trắc, thu thập số liệu về hiện trạng chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước
 • Tiết kiệm chi phí. So với trạm quan trắc tự động, quan trắc môi trường định kỳ gây tốn nhiều chi phí đầu tư cho công tác lấy mẫu, phòng thí nghiệm, nhân công, …
 • Góp phần giám sát, phát hiện các nguồn xả khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí trong khu vực
 • Dự báo, cảnh báo các yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của người dân
 • Tạo sự tin tưởng của người dân vào chất lượng môi trường sống xung quanh, góp phần xây dựng đô thị thông minh trong tương lai

II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNG QUANH TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Cấu trúc hệ thống trạm quan trắc không khí xung quanh gồm các thiết bị để đo thông số cơ bản như: lưu huỳnh đioxit (SO2), nitơ đioxit (NO2), nitơ oxit (NOx), cacbon monoxit (CO), ozon (O3), tổng bụi lơ lửng (TSP), bụi có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm (PM10), bụi có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm (PM2,5); chì bụi (Pb) và các kim loại nặng khác. Kết quả đo và phân tích sẽ được chuyển thành dữ liệu, sau đó được thu thập bởi bộ thu thập dữ liệu (datalogger). Các dữ liệu này được truyền về trạm điều khiển (Trạm Trung tâm) đặt tại trung tâm quan trắc và đồng thời được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường được mô tả như hình dưới đây:

quan trắc không khí xung quanh

Hình 1. Sơ đồ cấu trúc trạm quan trắc không khí xung quanh cố định

2.1. Thành phần cơ bản của hệ thống quan trắc không khí xung quanh

Cấu trúc hệ thống bao gồm hai phần: ngoài nhà trạm và bên trong nhà trạm (Nhà điều hành).

 • Ngoài nhà trạm bao gồm các thiết bị sau:
  • Cột khí tượng: Bao gồm thiết bị riêng hoặc tích hợp có thể đo hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, bức xạ nhiệt mặt trời, áp suất khí quyển.
  • Thiết bị chống sét cho trạm: lắp trên cột khí tượng
  • Thiết bị đầu lấy mẫu bụi cho model phân tích bụi
  • Thiết bị đầu lấy mẫu khí cho model phân tích khí
 • Trong nhà trạm (Nhà điều hành) bao gồm các thiết bị sau:
  • Thiết bị phân tích NO/NO2/NOx/NH3
  • Thiết bị phân tích SO2 hoặc các hợp chất S trong không khí
  • Thiết bị phân tích CO
  • Thiết bị phân tích O3
  • Thiết bị phân tích bụi PM 5/PM 10
  • Thiết bị phân tích hợp chất hữu cơ bền BTEX (tùy chọn)
  • Thiết bị phân tích hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs (tùy chọn)
  • Hệ thống thiết bị hiệu chuẩn cho các module phân tích khí
   • Thiết bị sinh khí zero
   • Thiết bị hiệu chuẩn
  • Datalogger
  • Hệ thống truyền dữ liệu trạm
   • Máy tính
   • Phần mềm
   • Modem truyền dữ liệu: Internet cáp quang/ADSL
  • Bộ lưu điện UPS cho hệ thống
  • Điều hòa
  • Hệ thống báo cháy, báo khói

2.2. Cách vận hành của hệ thống quan trắc không khí xung quanh

Các thiết bị quan trắc bao gồm cảm biến (sensor), máy lấy mẫu, thiết bị phân tích (analyzer) sẽ đo lường và phân tích những chỉ tiêu về môi trường không khí xung quanh. Kết quả đo và phân tích sẽ được chuyển thành dữ liệu, sau đó được thu thập bởi bộ thu thập dữ liệu (datalogger). Các dữ liệu này được truyền về trạm điều khiển (Trạm Trung tâm) đặt tại trung tâm quan trắc và đồng thời được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường

2.1. Xây dựng trung tâm dữ liệu của hệ thống quan trắc không khí xung quanh

Hệ thống trung tâm dữ liệu được thiết kế để thu nhận, hiển thị và báo cáo dữ liệu tại Trung tâm. Hệ thống có khả năng thu nhận và quản lý dữ liệu từ nhiều trạm quan trắc thông qua đường truyền Internet. Mô hình truyền dữ liệu được mô tả thông qua hình dưới đây:

quan trắc không khí xung quanh

Hình 2. Sơ đồ mô hình truyền dữ liệu từ các trạm quan trắc về máy chủ trung tâm dữ liệu

 • Cấu tạo
  • Phần cứng: Gồm máy chủ lưu dữ liệu và các thiết bị phụ trợ khác (máy tính, màn hình hiển thị, modem Internet địa chỉ IP tĩnh,…)
  • Phần mềm: Được cài đặt trên máy chủ, thực hiện chức năng thu thập, quản lý, hiển thị và báo cáo tại trung tâm.
 • Chức năng
  • Phần mềm tích hợp hệ thống
  • Giao diện phần mềm bằng Tiếng Việt.
  • Cho phép người dùng xem, phân tích, lập báo cáo và phân loại các dữ liệu chất lượng môi trường.
  • Nhận số liệu trực tuyến từ các Trạm quan trắc tự động.
  • Cung cấp trang thông tin điện tử Quan trắc môi trường
  • Hiển thị số liệu quan trắc trực tuyến.
  • Cảnh báo khi có thông số vượt ngưỡng cho phép: email, SMS, màn hình hiển thị,…
  • Phần mềm có khả năng mở rộng khi số lượng trạm quan trắc tăng lên.
  • Hiển thị dạng bảng: Dữ liệu hiện tại cho 01 hoặc nhiều trạm
 • Lần nhận dữ liệu cuối: Ngày/giờ dữ liệu cuối và hiệu chuẩn của mỗi trạm
  • Báo cáo dữ liệu trạm-bảng tiêu chuẩn và báo cáo đồ họa cho giá trị trạm: Ngày, tuần, tháng và người dùng thiết lập (chu kỳ)
  • Đa trạm – Tương tự trong chức năng “báo cáo dữ liệu trạm”, thiết kế cho trường hợp nhiều hơn 01 trạm. Hỗ trợ đa thông số
  • Nhóm – Báo cáo phản ánh nhóm người dùng thiết lập liên quan tới 1 hoặc nhiều trạm.
  • Biểu đồ – Tần số các sự cố của giá trị giám sát các dải khác nhau
  • Chu kỳ phân tích theo ngày, tuần, tháng hoặc năm
  • Các kiểu trung bình: giá trị trung bình, trung bình hiện thời, trung bình kế tiếp, cực đại, cực tiểu
  • Thời gian lấy dữ liệu trung bình: 1 phút, 5 phút, 6 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1h, 3h, 6h, 8h, 12h hoặc 24h.
  • Đầu ra: để hiển thị và in hoặc file XlS, WMF, JPG hoặc dạng BMP.

III. HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THAM CHIẾU CỦA TRẠM QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNG QUANH (CAAMS)

3.1. Xây dựng nhà trạm quan trắc cố định của trạm quan trắc không khí xung quanh 

 • Kích thước: Dài x Rộng x Cao ~ 4.2 m x 3.5 m x 2.5m
 • Khung nhà trạm

Tất cả các vật liệu được sử dụng để xây dựng sàn, khung, khung mái, vv, 4 cột góc và 8 góc container được gia cố, tích hợp phải bằng kim loại. Bảng điều khiển bên ngoài của container phải được làm bằng tấm lợp MS được phủ bóng. Tất cả các bộ phận thép khác phải được mạ kẽm nhúng nóng có tỷ lệ mạ điện tối thiểu là 275g/m2 (IS277). Tất cả các mối nối kim loại như thép với thép hoặc nhôm với nhôm phải được bảo vệ chống ăn mòn bằng cách sử dụng hợp chất tự do của hợp chất nối. Tất cả các khớp của kim loại khác nhau như thép, nhôm phải được bảo vệ chống ăn mòn. Để cố định hoặc vận chuyển container, cần phải lắp các vít theo tiêu chuẩn quốc tế tại các góc.

quan trắc không khí xung quanh

 • Các tấm ốp bên ngoài
  • Tấm ốp bên ngoài sẽ có độ dày 1,2 mm của tấm lợp phủ MS có vai trò chịu được các tác động và ăn mòn từ môi trường bên ngoài.
  • Mặt ngoài của tấm MS phải được phủ màu vĩnh viễn bằng lớp phủ polyester biến tính silicon có độ dày (DFT) 20 micron (phút) của màu sơn bóng trên lớp sơn lót.
  • Mặt trong của tấm phải được phủ lớp phủ phù hợp tối thiểu 7 micron, màu trắng.
  • Các tấm bên trong sẽ được làm bằng tấm nhôm dày 2 mm được bọc nhựa PVC, cố định trên một lớp gỗ dán biển 4
  • Vật liệu cách nhiệt polyurethane dày 100 mm sẽ được sử dụng giữa các bức tường bên ngoài và bên trong (tấm MS phủ trước và ván ép Marine) làm vật liệu cách nhiệt.
  • Các miếng đệm Z nếu được yêu cầu phải được làm từ tấm thép mạ kẽm dày ít nhất 2 mm loại 275g/m2 theo IS: 277
 • Sàn nhà trạm
  • Sàn sẽ được đặt trong khung từ trung tâm 600 x 600 mm đến trung tâm với góc 50 x50 x 6
  • Bề mặt sàn sẽ bằng ván ép Marine19 mm , phủ lớp Vinyl, dày 2
  • Sàn có khả năng chống axit và kiềm, không thấm nước, dễ dàng lau chùi / giặt được
  • Tấm dưới cùng có độ dày 2 mm, được mạ kẽm nhúng nóng.
 • Cửa ra vào: Kích thước 2000 x 900 mm sẽ được lắp ở phía trước trạm (L = 4200 mm) của nhà trạm với khóa và tay nắm cửa được trang bị.
 • Hộp cung cấp điện
  • Dây điện ba pha (3 Ø) sẽ được đặt trong ống dẫn. Dây đồng của máy đo thích hợp sẽ được sử dụng
  • Bảng đầu cuối phải được gắn trong hộp phối điện trung tâm.
  • Thiết bị bảo vệ quá điện áp cho từng pha
  • Thiết bị chống sét.
  • 02 Công tắc ngắt khẩn cấp & Công tắc điều chỉnh nhiệt (tối đa 35 0C) để ngắt kết nối nguồn.
  • 06 ổ cắm điện
  • 03 đèn huỳnh quang để chiếu sáng
  • 01 đồng hồ đo năng lượng ba pha (Loại kỹ thuật số)
  • Tủ, vỏ bảo vệ thời tiết cho thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính MCB/TP&N (ở ngoài trời)
  • Hộp điện thoại có vỏ bảo vệ dùng để ngắt đường dây điện thoại
  • Sự nối đất cho hệ thống khí tượng
  • Sự truyền dẫn giữa hệ thống khí tượng và trạm
  • Hỗ trợ dây thừng hoặc loại khác để cột
 • Khu vực lưu trữ bình khí chuẩn, cột khí tượng và bộ lưu điện UPS
  • Khu vực lưu trữ bình khí chuẩn, cột khí tượng và bộ lưu điện UPS có kích thước khoảng 2 x 1.4 x 2.3 m. Cửa khóa có kích thước 0.9 x 2m với khóa được trang bị bên ngoài khu vực. Một quạt gió 0.3m, một pha (230 volts ± 10 volts AC and 50 Hz ± 3%) được trang bị.
  • Nên lắp giá đỡ ở 2 mức để giữ 06 bình khí chuẩn. Các đèn bên trong của trạm được dựa trên các cảm biến.
  • Điều hòa được gắn trên các bức vách chống gỉ tích hợp với các miếng cao su để tránh rung, va chạm.
  • Các đường dẫn (cáp) cố định bên ngoài phải được phủ lớp MS và sơn cùng màu với trạm quan trắc.
  • Tấm lợp để san bằng và có độ dốc đúng quy cách.
  • Các đèn bên ngoài trạm sử dụng năng lượng mặt trời.

quan trắc không khí xung quanh

3.2. Thông só kỹ thuật chung của các thiết bị của trạm quan trắc không khí xung quanh

a. Thông số kỹ thuật chung cho thiết bị phân tích

 • Thiết bị phân tích của trạm quan trắc không khí xung quanh được lắp trên giá loại 19” tiêu chuẩn với cấu hình có thể sửa chữa thiết bị phân tích từ phía trước.
 • Công tắc ON/OFF (Bật/Tắt) và hiển thị toàn bộ tín hiệu trạng thái: Lưu lượng mẫu, nhiệt độ, nồng độ, chuyển đổi phạm vi, chế độ bằng tay / tự động, chế độ zero / span nên ở bảng điều khiển phía trước.
 • Thiết bị phân tích của trạm quan trắc không khí xung quanh phải hoạt động ở điện áp hoạt động 230V +/- 10 Volts AC và 50 Hz + / – 3%. Đầu nguồn điện tới bộ phân tích được bảo vệ. Kết nối nguồn cáp phải là loại CEE hoàn chỉnh với phích cắm 15 Amps thích ứng với ổ cắm điện lưới quốc
 • Thiết bị của trạm quan trắc không khí xung quanh phải hoạt động chính xác trong điều kiện quốc gia mà không có sự cố trong khoảng nhiệt độ môi trường xung quanh 0-50 °C, độ ẩm tương đối 10-95% và ở mức bụi cao xung Tốc độ ghi dữ liệu không nên nhỏ hơn 90%.
 • Thiết bị phân tích được hoàn thiện với hệ thống hiệu chuẩn. Hệ thống hiệu chuẩn phải được cung cấp cùng với các ống khí / ống thấm khí tương ứng. Nồng độ khí trong khoảng 60-90% phạm vi đo đầu tiên. Máy phân tích phải có hệ thống Hiệu chuẩn nội bộ bằng điểm zero và phù hợp với giới hạn phát hiện tối thiểu của mỗi máy phân tích. Các quy trình hiệu chuẩn sẽ được tích hợp vào phần mềm hệ thống hiệu chuẩn tự động.
 • Máy phân tích phải được cung cấp tất cả các thiết bị phụ trợ cần thiết cho hoạt động bao gồm cả bơm bên ngoài (nếu có) và bộ phận khác như máy lọc than, máy lọc mẫu không khí Teflon, bộ phận làm khô khí, ống Teflon phù hợp để kết nối với đầu lấy mẫu khí. Bộ lọc bụi trong tất cả các máy phân tích nên được lắp đặt trước van điện từ để bảo vệ tắc nghẽn thường xuyên van điện từ.
 • Các hệ thống đầu nối cho tín hiệu đi để ghi và thiết bị cổng ra máy tính phải ở trên bảng mặt sau với các chân kết nối kiểu vít.
 • Thiết bị phân tích của trạm quan trắc không khí xung quanh phải tuân theo tham chiếu tự động hoặc phương pháp tương đương của USEPA chỉ định theo yêu cầu của đặc điểm kỹ thuật cho các thiết bị riêng.
 • Đầu ra kỹ thuật số: Cổng RS 232/485 được chia sẻ giữa thiết bị phân tích và máy tính cho trạng thái dữ liệu và điều khiển.
 • Kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn: Dữ liệu thu thấp và xác nhận theo tiêu chuẩn EPA của Hoa Kỳ hoặc các phương pháp tương đương.

b. Thông số kỹ thuật cho hệ thống lấy mẫu của trạm quan trắc không khí xung quanh

Hệ thống đầu lấy mẫu phù hợp theo quy định của USEPA là hệ thống có 10 cổng và được trang bị một bơm hút để hút không khí xung quanh. Để đo riêng bụi và các khí khác, nên trang bị thêm bộ phận hút ẩm (loại bỏ độ ẩm).

Hệ thống lấy mẫu khí của trạm quan trắc không khí xung quanh:

STT Đặc tính Thông số
1 Chiều cao hệ thống lấy mẫu khí Cao hơn khoảng 1m so với mái nhà trạm
2 Mái nhà trạm Thép không gỉ
3 Ống dẫn Thép không gỉ
4 Hệ thống lấy mẫu bên trong Thủy tinh Borosilicate
5 Đầu lấy mẫu Thép không gỉ
6 Ống phân nhánh 10 cổng cho ống 6 x 1mm, tự động thắt chặt

c. Thông số kỹ thuật cho gía đỗ 19″ loại tiêu chuẩn

Giá đỡ 19” loại tiêu chuẩn dùng để đựng các thiết bị phân tích, hiệu chuẩn, sinh khí zero, bộ ghi dữ liệu,…Giá mở, phần nhôm và phía sau tấm thép 2mm, phần đáy có thể tháo rời, được trang bị 4 ốc vít. Bốn ốc vít được gắn cố định để thay thế ốc vít vặn. Một tấm đáy gồm có 3 phần, một cặp 475 mm (19”) có thể điều chỉnh độ sâu 25 mm trên hai góc cố định khoảng 150 mm so với tiêu chuẩn trước. Để phù hợp với chiều rộng của bảng điều khiển kích thước 19”, thì kích thước giá:

Rộng x Cao x Sâu = 600 mm x 1400 mm x 800 mm.

Giá đỡ 19” được đặt xuống sàn bằng các miếng đệm chống rung. Tất cả đai ốc, bu lông được phủ bằng lớp Cadmium.

d. Các thiết bị phân tích chất lượng không khí xung quanh

 • Thiết bị phân tích SO2 của trạm quan trắc không khí xung quanh
STT Đặc tính Thông số
1 Nguyên lý đo Xung huỳnh quang UV
2 Thông số đo SO2 trong môi trường
3 Hiển thị Kỹ thuật số
4 Khoảng đo Tự động trong khoảng 0 – 200 ppb
5 Giới hạn phát hiện thấp hơn 1 ppb
6 Mức ồn 0.5 ppb
7 Điểm trôi zero < 1 ppb/24 giờ với tự động bù điểm zero
8 Điểm span < 1 ppb/24 giờ
9 Độ tuyến tính ± 1% toàn dải đo
10 Thời gian phản ứng 120 giây hoặc ít hơn
11 Đầu ra analog 0-1 V, 0-10 V, 2-20 mA / 4-20 mA
12 Đầu ra kỹ thuật số Đa chọn RS 232, cổng USB/TCP/IP Ethernet
 • Thiết bị phân tích hợp chất NOx trong môi trường (NO-NO2-NOx) của trạm quan trắc không khí xung quanh
STT Đặc tính Thông số
1 Nguyên lý đo Phát quang hóa học
2 Thông số đo NO-NO2-NOx trong môi trường
3 Hiển thị Kỹ thuật số
4 Khoảng đo Tự động trong khoảng 0 – 2000 ppb
5 Giới hạn phát hiện thấp hơn 1 ppb
6 Mức ồn 0.5 ppb
7 Điểm trôi zero < 1 ppb/24 giờ
8 Điểm span < 2% trong 15 ngày toàn dải đo
9 Độ tuyến tính ± 1% toàn dải đo
10 Thời gian phản ứng 120 giây hoặc ít hơn
11 Đầu ra analog 0-1 V, 0-10 V, 2-20 mA / 4-20 mA
12 Đầu ra kỹ thuật số Đa chọn RS 232, cổng USB/TCP/IP Ethernet
 • Thiết bị phân tích amoni trong môi trường (NH3) của trạm quan trắc không khí xung quanh
STT Đặc tính Thông số
1 Nguyên lý đo Quang hóa học (Chuyển đổi NH3 thành NO bằng oxy hóa. NO2 cũng chuyển thành NO. Sự khác nhau do đo NO ở đầu ra của hai dòng khí mẫubằng NH3)
2 Thông số đo NH3 trong không khí
3 Hiển thị Kỹ thuật số
4 Khoảng đo Tự động trong khoảng 0 – 1000 ppb
5 Giới hạn phát hiện thấp hơn 1 ppb
6 Mức ồn 0.2 % tại điểm đọc
7 Điểm trôi zero < 5 ppb/24 giờ
8 Điểm span < 2% trong 15 ngày của toàn dải đo
9 Chuyển đổi NH3/NO Xấp xỉ 1000 0C
10 Độ tuyến tính ± 1% toàn dải đo
11 Thời gian phản ứng 180 giây
12 Thời gian tăng/giảm (95%của giá trị cuối cùng) < 30 giây
11 Đầu ra analog 0-1 V, 0-10 V, 2-20 mA / 4-20 mA
12 Đầu ra kỹ thuật số Đa chọn RS 232, cổng USB/TCP/IP Ethernet
 • Thiết bị phân tích CO trong môi trường của trạm quan trắc không khí xung quanh
STT Đặc tính Thông số
1 Nguyên lý đo Quang phổ hấp thụ hồng ngoại không phân tán(NDIR) với bộ lọc khí tương ứng
2 Thông số đo Đo CO trong môi trường
3 Hiển thị Kỹ thuật số
4 Khoảng đo Tự động trong khoảng 0 – 100 ppm
5 Giới hạn phát hiện thấp hơn 0.1 ppm
6 Mức ồn 0.05 ppm với thời gian ổn định ± 30 giây
7 Điểm trôi zero < 0.2 ppm/7 ngày
8 Điểm span < 1% toàn dải đo trong 24 giờ
9 Độ tuyến tính Liên tiếp ± 1%
10 Thời gian phản ứng 30 giây hoặc ít hơn
11 Đầu ra analog 0-1 V, 0-10 V, 2-20 mA / 4-20 mA
12 Đầu ra kỹ thuật số Đa chọn RS 232, cổng USB/TCP/IP Ethernet
 • Thiết bị phân tích O3 trong môi trường của trạm quan trắc không khí xung quanh
STT Đặc tính Thông số
1 Nguyên lý đo Trắc quang UV/Quang hóa học
2 Thông số đo Đo O3 trong môi trường
3 Hiển thị Kỹ thuật số
4 Khoảng đo Khoảng đo tự động 0 – 500 ppb
5 Giới hạn phát hiện thấp hơn 1 ppb
6 Mức ồn ± 0.5 ppb
7 Điểm trôi zero < 1/2 %/tháng
8 Điểm span < 1%/tháng
9 Độ tuyến tính Liên tiếp ± 1%
10 Thời gian phản ứng 30 giây hoặc ít hơn
11 Đầu ra analog 0-1 V, 0-10 V, 2-20 mA / 4-20 mA
12 Đầu ra kỹ thuật số Đa chọn RS 232, cổng USB/TCP/IP Ethernet
 • Thiết bị phân tích BTX của trạm quan trắc không khí xung quanh
  • Bơm lấy khí mẫu môi trường xung quanh tự động. Sau đó, khí mẫu sẽ được hòa tan và đi vào sắc ký khí mao quản lỗ khoan rộng. Lượng khí mẫu được kiểm soát bởi bộ điều khiển lưu lượng khối nhiệt (bảo vệ bụi). Phạm vi lưu lượng mẫu có thể là 20 -100 ml / phút trở lên (có thể điều chỉnh). Thể tích mẫu phải nằm trong khoảng 400 ml – 1000 ml hoặc không khí xung quanh trong chu kỳ lấy mẫu 10-15 phút. Tất cả các ống chuyển khí mẫu được làm bằng thép không gỉ và cảm biến lưu lượng & áp suất tương thích với màn hình kỹ thuật số.

* Lựa chọn Detector của trạm quan trắc không khí xung quanh:

 • Detector quang ion (PID) hoặc các loại khác tương đương tuân theo tiêu chuẩn EPA/EU/TUV/MCERT – Loại vận hành không sử dụng khí hydro hoặc khí khác.
 • Detector có thể tự làm sạch và hiệu chuẩn
 • Có sẵn cảm biến độ nhạy
 • PID được khuyến cáo là loại 6 eV

e. Hệ thống hiệu chuẩn đa chỉ tiêu

 • Hiệu chuẩn đa khí
  • Hiệu chuẩn đa điểm sử dụng hệ thống pha loãng tự động để hiệu chuẩn máy phân tích SO2, NO, CO, NH3 và
  • Tự động hiệu chuẩn (người dùng có thể lựa chọn).
  • Tạo không khí có độ tinh khiết 99,9% (Không khí hiệu suất cao thiết bị tạo khí zero được cung cấp).
  • Chuẩn độ pha khí (GPT) với thiết bị tạo O3 6ppm/ltrs có bộ chuyển đổi hiệu suất 100% chuyển đổi NO2 thành
  • Hiệu chuẩn thiết bị phân tích O3.
  • Nên được gắn trên giá đỡ tiêu chuẩn 19”.
  • Hệ thống phải bao gồm ít nhất ba khoang thấm và phải có ống thấm có tổng chiều dài lên tới 6 cm và đường kính 2 cm, người sử dụng cài đặt từ 40 0C-50 0
  • Hệ thống nên có tương thích DAS để hiệu chuẩn từ xa, từ máy chủ trung tâm. 5.2. Hiệu chuẩn thiết bị điện tử, khí tượng và tốc độ dòng

Thiết bị hiệu chuẩn cho tất cả các thông số sau: nhiệt độ, tốc độ gió, hướng gió, độ ẩm tương đối, bức xạ mặt trời, lượng mưa theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

f. Hệ thống khí tượng

 • Thông số kỹ thuật của từng sensor đo

(1) Tốc độ gió

STT Đặc tính Thông số
1 Khoảng đo 0 – 60 m/s hoặc lớn hơn
2 Độ bền Lên tới 75 m/s
3 Độ chính xác ± 0.5 m/s hoặc hơn
4 Độ phân giải 0.1 m/s
5 Loại sensor Sóng siêu âm
6 Ngưỡng 0.5 m/s hoặc ít hơn
7 Thời gian phản ứng 10 s hoặc lớn hơn

(2) Hướng gió

STT Đặc tính Thông số
1 Khoảng đo 0 – 359 độ
2 Độ chính xác ± 3 độ hoặc hơn
3 Độ phân giải 1 độ
4 Loại sensor Sóng siêu âm
5 Ngưỡng đo 0.5 m/s hoặc ít hơn
6 Thời gian phản ứng 10 giây hoặc lớn hơn

(3) Nhiệt độ môi trường

STT Đặc tính Thông số
1 Khoảng đo – 10 0C đến 60 0C
2 Độ chính xác ± 0.2 0C hoặc lớn hơn
3 Phản ứng 10 giây trong không khí
4 Độ tái lặp 0.1 0C
5 Loại sensor Điện trở
6 Thời gian phản ứng 10 giây hoặc lớn hơn

(4) Độ ẩm tương đối

STT Đặc tính Thông số
1 Khoảng đo 0 – 100% RH
2 Độ chính xác ± 3 % hoặc lớn hơn
3 Độ tái lặp 1%
4 Loại sensor Điện dung/Trạng thái rắn
5 Thời gian phản ứng 10 giây hoặc lớn hơn

(5) Bức xạ mặt trời

STT Đặc tính Thông số
1 Khoảng đo 0 – 1500 W/m2 hoặc lớn hơn
2 Độ chính xác ± 5% hoặc lớn hơn
3 Độ tái lặp 5 W/m2
4 Loại sensor Silicon Photo diode

(6) Lượng mưa

STT Đặc tính Thông số
1 Khoảng đo 0.2 mm – 100 mm/giờ
2 Độ chính xác ± 5% hoặc lớn hơn
3 Độ tái lặp 0.2 mm
4 Loại sensor Bất kì sensor phù hợp
5 Thời gian phản ứng 10 giây hoặc lớn hơn

(7) Tháp khí tượng

Tốc độ gió, hướng gió, bức xạ mặt trời, nhiệt độ, độ ẩm tương đối là các cảm biến được gắn trên tháp khí tượng. Đây được coi là tháp “thiên văn” được trang bị thiết bị cầm tay để nâng lên và hạ xuống các cảm biến gắn trên tháp. Thông số kỹ thuật thể hiện cụ thể như sau:

STT Đặc tính Thông số
1 Chiều cao (Mở rộng cao nhất) 10 m
2 Chiều cao (Rút gọn thấp nhất) 2 m
3 Giới hạn tải trọng gió 0.7896 m2 (8.5 ft vuông) tại 50 dặm/giờ
4 Số bộ phận 4 phần
5 Vật liệu xây dựng Thép mạ kẽm hoặc nhôm

Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ sẽ được cung cấp với tấm chắn bức xạ mặt trời và nhiệt, làm bằng nhôm anot hóa và trang bị các dây cáp, đầu nối và lắp đặt cần thiết theo yêu cầu.

g. Datalogger

Bộ ghi dữ liệu với 8 đầu vào analogm, 24 đầu vào kỹ thuật số và độ phân giải 18 bit. Khả năng ghi nhật ký các kênh theo các khoảng thời gian khác nhau và phải có khả năng lấy trung bình và hiển thị dữ liệu thời gian thực và dữ liệu trung bình trong khoảng thời gian 1 phút, 10 phút, ½ giờ, 1 giờ, 4 giờ, 8 giờ, 24 giờ, 1 tháng và năm . Giao tiếp giữa datalogger và máy tính bằng cách sử dụng Đầu nối RS 232 đa chuẩn. Datalogger nên có pin bên trong với bộ sạc. Datalogger phải hỗ trợ đường dây PSTN hoặc modem GSM nội bộ để truyền dữ liệu.

DỊCH VỤ TRẠM QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNG QUANH ĐƯỢC CUNG CẤP, LẮP ĐẶT BỞI BKCEMS

Các đơn vị có nhu cầu về trạm quan trắc không khí xung quanh hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt. Tuy nhiên để làm cho trạm quan trắc không khí xung quanh chạy ổn định và ít chi phí bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc không khí xung quanh từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc không khí xung quanh theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:

 • Nhỏ gọn, chi phí hợp lý
 • Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường
 • Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng
 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *