Hệ thống quan trắc tự động là gì?

Quan trắc tự động là gì? Hệ thống quan trắc tự động được phân loại như thế nào? Hệ thống quan trắc tự động đang được áp dụng ra sao? Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu về Hệ thống quan trắc tự động thông qua bài viết sau đây!

I. HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG (QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG) LÀ GÌ?

 • Hệ thống quan trắc tự động là một hệ thống được thiết kế để thu thập dữ liệu môi trường và các thông số liên quan một cách tự động và liên tục. Hệ thống này sử dụng các thiết bị cảm biến và các công nghệ quan trắc để tự động ghi nhận, gửi và xử lý các dữ liệu về môi trường, thời tiết, ô nhiễm, và các thông số khác.
 • Hệ thống quan trắc tự động thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quan trắc môi trường, quan trắc thời tiết, quan trắc giao thông, quan trắc nước và nhiều ứng dụng khác. Các thiết bị cảm biến được đặt tại các vị trí chiến lược và thu thập dữ liệu theo một lịch trình quy định hoặc theo yêu cầu.
 • Hệ thống quan trắc tự động gửi dữ liệu thu thập được đến một trung tâm điều khiển hoặc máy chủ, nơi dữ liệu được lưu trữ và xử lý. Các dữ liệu này có thể được sử dụng để phân tích, dự báo, đánh giá và theo dõi các thông số môi trường và thời tiết, giúp cung cấp thông tin quan trọng cho việc quản lý, đưa ra quyết định và đảm bảo sự an toàn và bền vững.
 • Hệ thống quan trắc tự động đem lại nhiều lợi ích, bao gồm tăng cường hiệu suất quan trắc, tiết kiệm thời gian và nhân lực, cung cấp thông tin chính xác và liên tục, và tăng khả năng dự báo và đánh giá. Nó cũng giúp cải thiện việc giám sát môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả hơn.
 • Tuy nhiên, hệ thống quan trắc tự động cũng đối diện với một số thách thức, bao gồm việc đảm bảo chất lượng dữ liệu, bảo trì và kiểm soát các thiết bị cảm biến, và xử lý lượng dữ liệu lớn. Các vấn đề này cần được quản lý một cách chặt chẽ để đảm bảo tính tin cậy và độ chính xác của hệ thống.

hệ thống quan trắc tự động là gì?

II. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Có nhiều loại hệ thống quan trắc tự động được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số loại phổ biến:

2.1. Hệ thống quan trắc môi trường tự động

Hệ thống quan trắc môi trường tự động hay còn gọi là hệ thống quan trắc tự động đối với không khí xung quanh.

Hệ thống quan trắc tự động đối với không khí xung quanh có nhiệm vụ giám sát và đo lường các thông số liên quan đến chất lượng không khí. Các thông số này có thể bao gồm:

 1. Chất lượng không khí: Hệ thống này sử dụng các cảm biến để đo lường nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí như khí ozone (O3), khí nitơ dioxide (NO2), khí sulfur dioxide (SO2), khí carbon monoxide (CO), hạt bụi (PM2.5 và PM10), và các chất hóa học khác. Điều này giúp xác định mức độ ô nhiễm không khí và đánh giá chất lượng không khí xung quanh.
 2. Thời tiết: Hệ thống quan trắc tự động có thể sử dụng các cảm biến để đo lường nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí, tốc độ gió và hướng gió. Các dữ liệu này cung cấp thông tin về điều kiện thời tiết hiện tại và giúp trong việc dự báo thời tiết.
 3. Bức xạ: Hệ thống quan trắc tự động cũng có thể sử dụng cảm biến để đo lường độ bức xạ mặt trời và bức xạ tử ngoại. Điều này giúp trong việc nghiên cứu về ánh sáng mặt trời, kiểm tra mức độ tia tử ngoại và ảnh hưởng của nó lên môi trường và sức khỏe con người.
 4. Mùi: Một số hệ thống quan trắc tự động có thể sử dụng cảm biến mùi để đo lường mức độ ô nhiễm mùi hương trong không khí. Điều này có thể hữu ích trong việc giám sát và đánh giá tác động của các nguồn gây mùi không mong muốn.

Hệ thống quan trắc tự động đối với không khí xung quanh giúp chúng ta hiểu về chất lượng không khí và tác động của nó đến sức khỏe con người và môi trường. Dữ liệu thu thập từ hệ thống này cung cấp thông tin quan trọng để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường, quản lý ô nhiễm không khí, và đưa ra quyết định chính xác liên quan đến sức khỏe và an toàn.

Tham khảo thêm về Hệ thống quan trắc tự động đối với không khí xung quanh tại: https://bkcems.com/quan-trac-khong-khi-xunh-quanh-tu-dong/

hệ thống quan trắc tự động là gì?

2.2. Hệ thống quan trắc khí thải tự động

Hệ thống quan trắc khí thải tự động là một loại hệ thống được sử dụng để giám sát và đo lường các khí thải từ các nguồn có thể gây ô nhiễm môi trường. Hệ thống này thường được sử dụng trong các nhà máy, nhà máy điện, nhà máy sản xuất và các ngành công nghiệp khác như sản xuất giấy, sản xuất phân bón. Mục đích chính của hệ thống quan trắc khí thải tự động là đo lường, ghi nhận và theo dõi nồng độ các chât gây ô nhiễm khí thải, đồng thời cung cấp dữ liệu để đánh giá chất lượng không khí và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về môi trường. Hiện nay, quy định về đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động được quy định theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và yêu cầu kĩ thuật của hệ thống quan trắc tự động đối với khí thải được áp dụng theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Hệ thống quan trắc khí thải tự động bao gồm các thành phần chính sau:

 1. Cảm biến: Hệ thống này sử dụng các cảm biến đặc biệt để đo lường nồng độ khí thải. Các cảm biến này có thể đo lường nồng độ các chất như khí nitơ dioxide (NO2), khí sulfur dioxide (SO2), khí carbon monoxide (CO), các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs), và các hạt bụi (PM2.5 và PM10).
 2. Hệ thống lấy mẫu khí: Hệ thống này bao gồm các thiết bị lấy mẫu tự động để thu thập mẫu khí thải từ nguồn khí thải. Mẫu được lấy liên tục hoặc theo khoảng thời gian nhất định để đảm bảo việc thu thập dữ liệu chính xác.
 3. Hệ thống xử lý mẫu khí: Mẫu khí thải thu thập được từ hệ thống lấy mẫu được đưa vào hệ thống xử lý mẫu để chuẩn bị cho quá trình phân tích. Điều này bao gồm các bước như làm sạch mẫu, làm khô, tách chất, và nén mẫu.
 4. Hệ thống phân tích khí: Mẫu đã được chuẩn bị được đưa vào hệ thống phân tích để xác định nồng độ chất gây ô nhiễm. Hệ thống phân tích có thể sử dụng các phương pháp phân tích hóa học, vật lý hoặc các phương pháp phân tích khác nhau để xác định nồng độ chất ô nhiễm.
 5. Hệ thống ghi nhận và truyền dữ liệu (Datalogger): Kết quả phân tích được ghi nhận và lưu trữ trong hệ thống quan trắc. Dữ liệu này có thể được truyền đi qua mạng hoặc lưu trữ trong các bộ nhớ để phân tích và báo cáo sau này.

Hệ thống quan trắc khí thải tự động giúp theo dõi và đánh giá chất lượng không khí, đảm bảo tuân thủ các quy định môi trường và giúp các nhà quản lý và chính phủ đưa ra các biện pháp cần thiết để giảm thiểu tác động của khí thải đến môi trường và sức khỏe con người. 

Tham khảo thêm về Hệ thống quan trắc tự động đối với khí thải tại: https://bkcems.com/quan-trac-khi-thai-tu-dong/

hệ thống quan trắc tự động là gì?

2.3. Hệ thống quan trắc nước thải tự động

Hệ thống quan trắc tự động đối với nước thải là một loại hệ thống được sử dụng để giám sát và đo lường các thông số liên quan đến chất lượng nước thải. Mục đích chính của hệ thống này là đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về môi trường, kiểm soát ô nhiễm nước và đảm bảo an toàn cho môi trường nước và con người.

Hệ thống quan trắc nước thải tự động có thể bao gồm các thành phần sau:

 1. Cảm biến: Hệ thống này sử dụng các cảm biến đặc biệt để đo lường các thông số quan trọng trong nước thải như pH, nồng độ ôxy hòa tan (DO), nhiệt độ, độ mặn, nồng độ các chất ô nhiễm như hợp chất hữu cơ, kim loại nặng, và các chất hóa học khác. Các cảm biến này có thể được đặt trong các vị trí chiến lược trong hệ thống xả nước thải để đảm bảo việc đo lường chính xác.
 2. Hệ thống lấy mẫu nước: Hệ thống này có thể được trang bị các thiết bị lấy mẫu tự động để thu thập mẫu nước thải từ nguồn xả. Quá trình lấy mẫu có thể được lập lịch để thu thập dữ liệu liên tục hoặc theo khoảng thời gian nhất định.
 3. Hệ thống xử lý mẫu: Mẫu nước thải thu thập được từ hệ thống lấy mẫu được đưa vào hệ thống xử lý mẫu để chuẩn bị cho quá trình phân tích. Điều này có thể bao gồm các bước như làm sạch mẫu, lọc, tách chất, và làm khô.
 4. Hệ thống phân tích: Mẫu nước thải đã được chuẩn bị được đưa vào hệ thống phân tích để xác định các thông số chất lượng nước. Hệ thống phân tích có thể sử dụng các phương pháp hóa học, vật lý hoặc sinh học để đo lường các thông số như pH, DO, nồng độ chất ô nhiễm, và các thông số khác.
 5. Hệ thống ghi nhận và truyền dữ liệu (Datalogger): Kết quả phân tích được ghi nhận và lưu trữ trong hệ thống quan trắc. Dữ liệu này có thể được truyền đi qua mạng hoặc lưu trữ trong các bộ nhớ để phân tích, báo cáo và theo dõi dài hạn.

Hệ thống quan trắc nước thải tự động giúp giám sát chất lượng nước thải, đánh giá tác động của nước thải đến môi trường nước và nguồn nước mà nó được xả ra. Dữ liệu thu thập từ hệ thống này cung cấp thông tin quan trọng để đưa ra quyết định về quản lý nước thải, tuân thủ quy định môi trường và đề xuất biện pháp cần thiết để giảm thiểu ô nhiễm nước và bảo vệ môi trường nước.

Tham khảo thêm về Hệ thống quan trắc tự động đối với nước thải tại: https://bkcems.com/quan-trac-nuoc-thai-tu-dong/

hệ thống quan trắc tự động là gì?

2.4. Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động

Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động là một loại hệ thống được sử dụng để giám sát và đo lường các thông số liên quan đến nước ngầm. Mục đích chính của hệ thống này là đánh giá chất lượng nước ngầm, theo dõi thay đổi trong môi trường nước ngầm, và cung cấp thông tin quan trọng cho việc quản lý tài nguyên nước ngầm.

Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động có thể bao gồm các thành phần sau:

 1. Cảm biến đo: Hệ thống này sử dụng các cảm biến đặc biệt để đo lường các thông số quan trọng trong nước ngầm như mực nước ngầm, lưu lượng nước ngầm, chỉ số đo chất lượng nước ngầm (nồng độ oxy hòa tan, pH, nhiệt độ, nồng độ các chất hóa học như nitrat, phosphate, kim loại nặng, và các thông số khác). Các cảm biến này được đặt trong các giếng giám sát nước ngầm để thu thập dữ liệu chính xác và liên tục.
 2. Hệ thống ghi nhận dữ liệu: Hệ thống này được trang bị các thiết bị ghi nhận dữ liệu để lưu trữ thông tin đo đạc từ các cảm biến. Dữ liệu này có thể được ghi nhận theo khoảng thời gian nhất định hoặc theo yêu cầu. Các thiết bị ghi nhận dữ liệu có thể là bộ lưu trữ nội bộ hoặc được kết nối mạng để truyền dữ liệu về một trung tâm quan trắc.
 3. Hệ thống truyền dữ liệu (Datalogger): Dữ liệu được thu thập từ hệ thống quan trắc nước ngầm tự động có thể được truyền đi qua mạng để theo dõi và phân tích từ xa. Các phương pháp truyền dữ liệu có thể bao gồm kết nối dây, kết nối không dây (như Wi-Fi hoặc GPRS), hoặc kết nối thông qua các mạng viễn thông.
 4. Phân tích và xử lý dữ liệu: Dữ liệu thu thập được từ hệ thống quan trắc nước ngầm tự động có thể được phân tích và xử lý để đánh giá chất lượng nước ngầm và theo dõi sự thay đổi trong thời gian. Các phương pháp phân tích dữ liệu có thể bao gồm các kỹ thuật thống kê, mô hình hóa, và so sánh với các tiêu chuẩn và quy định liên quan.

Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và quản lý tài nguyên nước ngầm. Nó cung cấp thông tin cần thiết để đánh giá sức khỏe của nguồn nước ngầm, phát hiện sớm các vấn đề môi trường, và đưa ra quyết định phù hợp về quản lý và bảo vệ tài nguyên nước ngầm.

Tham khảo thêm về Hệ thống quan trắc tự động đối với nước ngầm tại: https://bkcems.com/quan-trac-nuoc-ngam-tu-dong/

hệ thống quan trắc tự động là gì?

III. ĐƠN VỊ CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG UY TÍN TẠI VIỆT NAM

BKCEMS (Công ty Cổ phần Tư vấn & Công nghệ BKCEMS) là một đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp hệ thống quan trắc môi trường tự động, quan trắc khí thải tự động hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và các thiết bị hiện đại, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. BKCEMS đang tập trung đẩy mạnh vào các lĩnh vực: 

hệ thống quan trắc tự động là gì?

IV. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG DO BKCEMS CUNG CẤP

 • Công ty TNHH Giấy An Hòa
 • Công ty Xi măng Cao Ngạn
 • Công ty Giấy và Gỗ Bình Trung
 • Công ty Nhựa Nam Anh Phát
 • Công ty Thiên Hương Food
 • Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk 333
 • Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án và Môi trường Bền Vững
 • Công ty Cổ phần Môi trường Thanh Thủy
 • Công ty TNHH Yoo Young Vina
 • Công ty TNHH Dong Myung Construction
 • Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang
 • Công ty TNHH Khoáng sản & Luyện kim Việt – Trung
 • Công ty TNHH Vina Cell Technology
 • Nhà máy Xi măng Lam Thạch II
 • Công ty TNHH Hợp kim nhôm Anglo Asia VN

hệ thống quan trắc tự động là gì?

V. DỊCH VỤ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG ĐƯỢC CUNG CẤP, LẮP ĐẶT BỞI BKCEMS

Các đơn vị có nhu cầu về hệ thống quan trắc tự động hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt. Tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc tự động chạy ổn định và ít chi phí bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc tự động từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc tự động theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:

 • Nhỏ gọn, chi phí hợp lý
 • Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường
 • Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng
 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *