Doanh nghiệp cần phải quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

Quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan có thực sự cần thiết? Nước ngầm là một trong những tài nguyên quý giá của đất nước, đóng vai trò quan trọng trong đời sống sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của con người. Tuy nhiên, với sự phát triển của kinh tế hiện đại, lượng thải, ô nhiễm từ các nguồn khác nhau đã gây ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm. Chính vì vậy, việc quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan là rất cần thiết để đảm bảo được chất lượng và số lượng nước ngầm cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những doanh nghiệp nào cần phải quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan.

1. Quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan là gì? 

Quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan (hay còn gọi là quan trắc nước ngầm tự động) là quá trình theo dõi và đánh giá chất lượng và số lượng nước ngầm trong thời gian thực thông qua các thiết bị cảm biến. Các thông số được đo và ghi lại như: mực nước, nồng độ oxy hòa tan, pH, độ mặn, nồng độ chất bẩn, … từ đó phân tích để đưa ra những quyết định kịp thời về việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.

Những doanh nghiệp nào cần phải quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan?

1. Các công trình xây dựng

Các công trình xây dựng như nhà cao tầng, công trình thủy lợi, đường sá, cầu đường, sân bay, nhà máy sản xuất, … có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và các nguồn nước ngầm trong khu vực, do đó cần phải quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan để đánh giá tác động và áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường.

2. Các doanh nghiệp sản xuất

Những doanh nghiệp sản xuất như nhà máy luyện kim, nhà máy điện, nhà máy xử lý nước thải, … có khối lượng lớn chất thải và rác thải được sinh ra hàng ngày, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh và nguồn nước ngầm. Việc quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan giúp doanh nghiệp nhanh chóng phát hiện, đánh giá tác động và áp dụng biện pháp khắc phục.

3. Các khu công nghiệp

Các khu công nghiệp có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất với khối lượng lớn chất thải và rác thải được sinh ra hàng ngày, ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước ngầm trong khu vực. Do đó, việc quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan là rất cần thiết để giúp giám sát và đánh giá tác động của các hoạt động sản xuất và áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường.

4. Các nhà hàng, khách sạn

Các nhà hàng, khách sạn có lượng nước thải sinh hoạt lớn, cần được xử lý một cách đúng đắn để không ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm trong khu vực. Việc quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan giúp cho các doanh nghiệp này có thể theo dõi và đánh giá chất lượng nước thải sinh hoạt, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý và giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh.

5. Các trang trại, chăn nuôi

Các trang trại, chăn nuôi có tiềm năng gây ô nhiễm đến nguồn nước ngầm trong khu vực. Việc quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan giúp cho các doanh nghiệp này có thể theo dõi và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả.

2. Các lợi ích của việc quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

1. Phát hiện sớm các vấn đề về chất lượng và số lượng nước ngầm

Việc quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan giúp giám sát và đánh giá chất lượng và số lượng nước ngầm trong thời gian thực, từ đó phát hiện sớm các vấn đề về chất lượng và số lượng nước ngầm như: ô nhiễm, thiếu nước, … để có các biện pháp khắc phục kịp thời.

2. Giảm thiểu tác động đến môi trường

Việc quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan giúp cho các doanh nghiệp có thể đánh giá tác động của các hoạt động sản xuất đến môi trường xung quanh, từ đó áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả, giảm thiểu tác động đến môi trường.

3. Tăng cường sự đáp ứng với các quy định về môi trường

Việc quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan giúp các doanh nghiệp có thể đáp ứng tốt hơn với các quy định về môi trường, từ đó tăng cường uy tín và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

3. Câu hỏi & Trả lời về quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

1. Quy trình quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan như thế nào?

Quy trình quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Lắp đặt các thiết bị cảm biến để thu thập dữ liệu.
 • Bước 2: Ghi nhận dữ liệu vào hệ thống quản lý nước
 • Bước 3: Xử lý và phân tích dữ liệu để đánh giá chất lượng và số lượng nước ngầm.
 • Bước 4: Đưa ra các biện pháp khắc phục và bảo vệ môi trường.

2. Các doanh nghiệp nhỏ có cần quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan không?

Các doanh nghiệp nhỏ cũng cần quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan để giám sát và đánh giá tác động đến môi trường xung quanh. Việc này giúp cho các doanh nghiệp có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả, giảm thiểu tác động đến môi trường và tăng cường uy tín của doanh nghiệp.

3. Chi phí cho việc quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan như thế nào?

Chi phí cho việc quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan phụ thuộc vào quy mô và yêu cầu của từng doanh nghiệp, tuy nhiên, đây là một khoản đầu tư rất cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp cần tìm hiểu và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp với khả năng tài chính của mình.

4. Có những rủi ro gì nếu không quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan?

Nếu không quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan, các doanh nghiệp có thể gây ô nhiễm đến nguồn nước ngầm trong khu vực, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng có thể vi phạm các quy định về môi trường, bị phạt tiền hoặc bị đình chỉ sản xuất.

5. Các thiết bị và công nghệ nào được sử dụng để quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan?

Các thiết bị và công nghệ được sử dụng để quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan bao gồm các cảm biến đo lường độ pH, độ mặn, độ oxy hóa, độ dẫn điện, … Các dữ liệu thu thập được từ các cảm biến sẽ được ghi nhận vào hệ thống quản lý nước và phân tích để đánh giá chất lượng và số lượng nước ngầm.

4. Đối tượng và thông số cần quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan 

4.1. Đối tượng cần quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

Quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan đã được quy định rất rõ trong thông tư 17/2021/TT-BTNMT. Căn cứ theo Khoản 4, Điều 1, thông tư 17/2021/TT-BTNMT về Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, Dự án đối tượng sau đây phải thực hiện quan trắc nước ngầm tự động: Công trình khai thác nước dưới đất với quy mô trên 10 m3/ngày đêm.

4.2. Các thông số cần quan trắc

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 13, Thông tư 17/2021/TT-BTNMT hình thức giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất, các công trình có quy mô khai thác sẽ phải thực hiện giám sát như sau:

quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

4.3. Chế độ giám sát

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 13, Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định về chế độ giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất như sau:

a) Đối với thông số giám sát tự động, trực tuyến, không quá 01 giờ 01 lần;

b) Đối với các thông số giám sát định kỳ, không quá 24 giờ 01 lần và phải cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát trước 10 giờ sáng ngày hôm sau đối với thông số lưu lượng, mực nước; đối với thông số chất lượng nước trong quá trình khai thác, thực hiện cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả phân tích.

5. Tổng quan về hệ thống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan 

5.1. Các thành phần và nguyên lý hoạt động của Hệ thống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan tự động, liên tục

Hệ thống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan bao gồm các thành phần chính:

 • Thiết bị đo lưu lượng nước ngầm của hệ thống quan trắc nước ngầm tự động: Hoạt động dựa trên nguyên lý điện từ. Dùng để đo lưu lượng nước trong đường ống kín đường kính từ 20mm đến 2000mm.
 • Thiết bị đo mực nước ngầm của hệ thống quan trắc nước ngầm tự động: Dùng để đo mực nước tĩnh và mực nước động trong giếng nước ngầm dựa vào cơ chế áp lực thủy tĩnh. Tức là dựa vào áp lực từ cột nước lên bề mặt thiết bị để suy ra chiều cao mực nước.
 • Datalogger của hệ thống quan trắc nước ngầm tự động: Thiết bị truyền dẫn và lưu trữ dữ liệu quan trắc qua internet. Cung cấp các số liệu dưới định dạng file phù hợp với nhu cầu khai thác của đơn vị chủ quản. Các datalogger đặt tại mỗi giếng, dữ liệu từ data logger quản lý tập trung về phòng điều khiển tại nhà máy phục vụ cho việc giám sát nội bộ 24/24 và truyền một cách độc lập từ data logger về thẳng Sở TNMT bằng đường truyền Internet IP, theo phương thức FTP và định dạng file.txt đáp ứng yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Người dùng có thể bật tắt bơm, điều khiển thiết bị, cấu hình data logger từ xa thông qua Internet, VPN.
 • Tủ điện của hệ thống quan trắc nước ngầm tự động: chứa màn hiển thị các thiết bị đo và một số thiết bị quan trắc tự động nước ngầm phụ trợ khác tùy theo mục tiêu quan trắc tự động mực nước ngầm trong hố khoan và nhu cầu lắp đặt các thông số đo.

5.2. Sơ đồ hệ thống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan tự động

quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan5.3. Tiêu chí thiết kế hệ thống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan 

 • Hệ thống được thiết kế theo tiêu chí: đáp ứng quy định kỹ thuật của nhà nước, tiết kiệm chi phí, phù hợp với điều kiện khai thác nước ngầm hoạt động của các nhà máy/doanh nghiệp tại Việt Nam hiện tại.
 • Hệ thống phải được kết nối với mạng Internet có IP tĩnh trực tuyến 24/7, truyền tải dữ liệu qua server riêng để nhân viên vận hành và nhà quản lý có thể dễ dàng truy cập, theo dõi kết quả hoạt động của hệ thống ở bất cứ đâu. Phần mềm có chức năng lưu trữ, trích xuất dữ liệu để người vận hành có thể theo dõi và sử dụng các kết quả. 

6. Thuyết minh thiết bị quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

Thiết bị quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan của BKCEMS sử dụng thiết bị cấu hình của hãng Holykelly/Trung Quốc. Thiết bị đều đạt tiêu chuẩn châu Âu. Trong đó có hai thiết bị quan trọng của hệ thống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan là:

 • Thiết bị đo lưu lượng nước ngầm của hệ thống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan tự động: Model 4800
 • Thiết bị đo mực nước ngầm của hệ thống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan tự động: Model HPT 607

quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

Hệ thống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan của BKCEMS đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Tài Nguyên Môi Trường với 5 ưu điểm vượt trội sau: 

 • Thiết kế nhỏ gọn: Bộ Datalogger của BKCEMS ứng dụng công nghệ mới nhất trong truyền thông tin và hiển thị dữ liệu, trạm quan trắc nước ngầm tự động của BKCEMS có thiết kế tối giản nhưng đảm bảo hiệu quả tối đa. Đặc biệt, toàn bộ hệ thống có thể được theo dõi dễ dàng qua phần mềm quản lý chuyên biệt trên website & ứng dụng điện thoại.
 • Có khả năng đồng bộ 100%: Trực tiếp thiết kế và lắp đặt hệ thống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan từ A-Z, chúng tôi có đầy đủ bản vẽ và thông số kỹ thuật của tất cả các thiết bị quan trắc tự động. Đây là mấu chốt giúp hệ thống quan trắc nước ngầm luôn hoạt động ổn định và cho cảm biến chính xác nhất.
 • Thiết bị quan trắc đạt chuẩn quốc tế: BKCEMS nhập khẩu chính hãng 100% thiết bị quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan. Tất cả thiết bị đo đều đạt chứng nhận, đồng thời đã được kiểm chứng mức độ tương thích với môi trường nước ngầm tại Việt Nam trên hàng ngàn dự án cấp quốc gia.
 • Đáp ứng đầy đủ thông tư, pháp luật hiện hành: BKCEMS luôn cập nhật đầy đủ các quy định quan trắc nước ngầm tự động hiện hành, đảm bảo kịp thời đổi mới để vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng, vừa tuân thủ đúng luật pháp.
 • Được thiết kế và vận hành bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm: 100% Kỹ sư môi trường tại BKCEMS có chuyên môn cao, kinh nghiệm vững và thường xuyên được cử đi tham gia các khóa học nâng cao trong và ngoài nước. Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn với công trình của mình và cam kết hỗ trợ doanh nghiệp mọi yếu tố liên quan đến kỹ thuật, vận hành hệ thống quan trắc hiệu quả.

7. Dịch vụ quan trắc nước ngầm tự động, liên tục được cung cấp và lắp đặt bởi BKCEMS. 

Các đơn vị có nhu cầu về trạm quan trắc nước ngầm tự động hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt, tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc nước ngầm tự động chạy ổn định và ít chi phí bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc ngầm thải tự động từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc tự động theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:

 • Nhỏ gọn, chi phí hợp lý
 • Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường
 • Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng
 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

🌱 Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp bền vững và đáng tin cậy trong việc quản lý môi trường, đặc biệt là quan trắc nước ngầm tự động. Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động, liên tục của BKCEMS sẽ giúp bạn đóng góp vào việc duy trì nguồn nước và hỗ trợ trong việc xây dựng một tương lai bền vững cho hành tinh chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *