LẮP ĐẶT 02 CEMS CHO SI FLEX VIỆT NAM

Công ty TNHH Si Flex Việt Nam là công ty có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc chuyên sản xuất bảng mạch điện thoại.

Công ty SI FLEX Việt Nam đang tiến hành kinh doanh sản xuất tại Việt Nam với tư cách là một công ty sản xuất quan trọng nhất trong lĩnh vực sản xuất FPCB, SMT, TSP, Assembly bắt đầu từ năm 2014.

Để đáp ứng đúng Nghị định 40/2019/NĐ-CP và thông tư 10/2021/TT-BTNMT, công ty TNHH Si Flex Việt Nam có nhu cầu lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải, nhằm giám sát các hoạt động xả thải ra môi trường trong quá trình sản xuất.

Vượt qua bao nhà thầu khác trên thị trường, BKCEMS cũng đã thể hiện được năng lực cung cấp thiết bị và được công ty TNHH Si Flex Việt Nam lựa chọn là nhà thầu thực hiện hạng mục này. Hệ thống quan trắc tự động mà BKCEMS mang đến cho Si Flex đạt chuẩn quốc tế và chất lượng đảm bảo. Với trình độ và chất lượng chuyên môn cao, BKCEMS hài lòng đã giúp Si Flex trải nghiệm tiêu chuẩn thi công vươn tâm quốc tế. 

Thông số quan trắc: Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, bụi tổng, SO2, NOx, CO, O2 và HCl.

Hạng mục thi công: Hệ thống quan trắc khí thải tự động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *