3 mối nguy hại khủng khiếp từ khí thải công nghiệp

Khí thải công nghiệp là gì? Mối nguy hại từ khí thải công nghiệp được xác định như nào? Tại sao phải áp dụng quan trắc tự động để giám sát khí thải công nghiệp? Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu thông qua bài viết “03 mối nguy hại khủng khiếp từ khí thải công nghiệp” sau đây. 

I. KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

Khí thải công nghiệp là các chất và hợp chất gây ô nhiễm được sinh ra trong quá trình sản xuất, chế biến hoặc vận hành các hoạt động công nghiệp. Khí thải công nghiệp là những chất thải được thải ra vào môi trường từ các nguồn công nghiệp như nhà máy, nhà xưởng, nhà ga, nhà máy điện, nhà máy xử lý chất thải, và các cơ sở sản xuất khác.

Khí thải công nghiệp bao gồm nhiều thành phần khác nhau, bao gồm:

 1. Khí thải ô nhiễm không khí: Bao gồm các chất gây ô nhiễm như khí nitơ oxit (NOx), khí sulfur oxit (SOx), khí cacbon monoxit (CO), khí methan (CH4), hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs), hợp chất hữu cơ phi bay hơi (POHCs), khí ozone (O3), và các hợp chất hóa học khác.
 2. Bụi và hạt: Các hạt và bụi có kích thước khác nhau được sinh ra từ quá trình sản xuất và chế biến. Chúng có thể gây ô nhiễm không khí và gắn kết với các chất hóa học độc hại.
 3. Chất thải hóa học: Bao gồm chất thải lỏng, chất thải rắn và chất thải khí. Các chất thải hóa học có thể bao gồm hợp chất hữu cơ, kim loại nặng, chất độc, chất phụ gia công nghiệp và các chất gây ô nhiễm khác.

Khí thải công nghiệp có thể gây nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người, bao gồm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và ô nhiễm đất. Để giảm thiểu tác động từ khí thải công nghiệp này, các biện pháp giảm thiểu khí thải công nghiệp và quản lý chất thải là rất quan trọng.

khí thải công nghiệp

II. MỐI NGUY HẠI TỪ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Khí thải công nghiệp có thể gây ra nhiều mối nguy hại khủng khiếp cho môi trường. Dưới đây là ba mối nguy hại chính từ khí thải công nghiệp sinh ra từ quá trình sản xuất:

 1. Ô nhiễm không khí: Các khí thải công nghiệp, bao gồm các chất gây ô nhiễm như khí CO2, SO2, NOx và hợp chất hữu cơ bay hơi, có thể góp phần vào ô nhiễm không khí. Những chất này gây ra hiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu và gây hại cho sức khỏe con người. Ô nhiễm không khí có thể gây ra các vấn đề hô hấp, bệnh tim mạch, ung thư và làm suy giảm chất lượng cuộc sống.
 2. Ô nhiễm nước: Một số ngành công nghiệp phát thải chất thải lỏng chứa các chất độc hại và ô nhiễm vào môi trường nước. Các chất thải này có thể bao gồm kim loại nặng, chất hóa học độc hại và chất thải hữu cơ. Khi chúng nhập vào nguồn nước, chúng có thể gây hại cho hệ sinh thái nước ngọt và biển, ảnh hưởng đến động và thực vật, và dẫn đến việc ô nhiễm nguồn nước uống và các nguồn tài nguyên nước khác.
 3. Ô nhiễm đất: Các hoạt động công nghiệp, chẳng hạn như khai thác mỏ và công nghiệp hóa chất, có thể gây ra ô nhiễm đất. Các chất thải công nghiệp chứa kim loại nặng, hợp chất hữu cơ và các chất độc hại khác có thể thẩm thấu vào đất và gây hại cho động và thực vật. Điều này ảnh hưởng đến sự sinh sản và phát triển của các hệ sinh thái đất, gây mất cân bằng sinh thái và làm giảm chất lượng đất, ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp và an toàn thực phẩm.

Để giảm mối nguy hại từ khí thải công nghiệp, các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và sử dụng công nghệ xanh hơn đã được triển khai. Các tiến bộ trong công nghệ và chính sách môi trường có thể giúp giảm thiểu ảnh hưởng của khí thải công nghiệp đến môi trường.

khí thải công nghiệp

III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM KHÍ CÔNG NGHIỆP RA MÔI TRƯỜNG

Có nhiều biện pháp có thể được áp dụng để giảm thiểu khí thải công nghiệp vào môi trường. Dưới đây là một số biện pháp quan trọng:

 1. Sử dụng công nghệ sạch: Đầu tiên, việc sử dụng công nghệ sạch và hiệu quả trong quá trình sản xuất công nghiệp là một biện pháp quan trọng để giảm thiểu khí thải. Công nghệ mới có thể giúp tăng hiệu suất năng lượng và giảm lượng chất thải phát sinh. Ví dụ, việc sử dụng hệ thống thu gom và xử lý khí thải tiên tiến, hệ thống tái chế nhiệt và công nghệ làm sạch khí thải có thể giúp giảm khí thải và ô nhiễm.
 2. Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên: Sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả có thể giảm thiểu khí thải công nghiệp. Các biện pháp bao gồm tối ưu hóa quá trình sản xuất để giảm lượng nguyên liệu và năng lượng tiêu thụ, sử dụng lại và tái chế nguyên liệu và chất thải, và áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng và tài nguyên trong quá trình sản xuất.
 3. Điều chỉnh chính sách và quy định: Chính phủ và các tổ chức quản lý có vai trò quan trọng trong việc thiết lập chính sách, quy định và tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn để kiểm soát khí thải công nghiệp. Điều này có thể bao gồm thiết lập các tiêu chuẩn khí thải, đòi hỏi cài đặt công nghệ xử lý khí thải, áp dụng các biện pháp kỷ luật và kích thích kinh tế để khuyến khích sự chuyển đổi sang các quy trình sản xuất sạch hơn.
 4. Khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo: Thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện và nhiên liệu sinh học có thể giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch và giảm lượng khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất.
 5. Tạo ra ý thức và giáo dục: Giáo dục và tạo ra ý thức về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và giảm thiểu khí thải công nghiệp là rất quan trọng. Điều này có thể được thực hiện thông qua các chương trình giáo dục, hoạt động truyền thông và khuyến cáo cho các doanh nghiệp và cá nhân về lợi ích của việc giảm thiểu khí thải công nghiệp và ứng dụng các biện pháp bảo vệ môi trường.

Tổng hợp lại, giảm thiểu khí thải công nghiệp ra môi trường đòi hỏi sự kết hợp của các biện pháp công nghệ, chính sách và ý thức cộng đồng. Qua việc áp dụng những biện pháp này, chúng ta có thể giảm thiểu tác động tiêu cực của khí thải công nghiệp đến môi trường và bảo vệ sức khỏe con người.

khí thải công nghiệp

IV. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CÓ LÀM GIẢM KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP KHÔNG?

Quan trắc môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ô nhiễm khí thải công nghiệp. Dưới đây là một số cách mà quan trắc môi trường có thể đóng góp vào việc giảm ô nhiễm khí thải công nghiệp:

 1. Xác định nguồn và đánh giá mức độ ô nhiễm: Quan trắc môi trường giúp xác định nguồn và đánh giá mức độ ô nhiễm từ các hoạt động công nghiệp. Bằng cách đo lường và phân tích chất lượng không khí, nước và đất, ta có thể xác định được nguồn gốc và mức độ ô nhiễm của khí thải công nghiệp. Thông qua việc thu thập dữ liệu và thông tin chính xác, chúng ta có thể đưa ra các biện pháp chính sách và quản lý phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm.
 2. Giám sát và tuân thủ quy định: Quan trắc môi trường cung cấp dữ liệu và thông tin liên tục về chất lượng môi trường, cho phép các cơ quan quản lý và doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đã được triển khai. Bằng cách theo dõi và báo cáo đầy đủ, ta có thể đảm bảo tuân thủ quy định về môi trường và áp dụng các biện pháp sửa đổi nếu cần thiết.
 3. Đánh giá tác động môi trường: Quan trắc môi trường giúp đánh giá tác động của khí thải công nghiệp đến môi trường và sức khỏe con người. Thông qua việc thu thập dữ liệu và phân tích, ta có thể hiểu rõ hơn về tác động của khí thải công nghiệp và điều chỉnh các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm để đảm bảo bảo vệ môi trường và sức khỏe của cộng đồng.
 4. Nâng cao nhận thức và tham gia cộng đồng: Quan trắc môi trường cung cấp thông tin môi trường công khai và minh bạch cho cộng đồng. Nó giúp nâng cao nhận thức về ô nhiễm khí thải công nghiệp và tác động của nó đến môi trường. Đồng thời, quan trắc môi trường cũng khuyến khích sự tham gia và đóng góp của cộng đồng trong việc giám sát và báo cáo các vấn đề môi trường, tạo đà cho việc thúc đẩy các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.

Tuy nhiên, quan trắc môi trường chỉ là một phần trong quá trình giảm ô nhiễm khí thải công nghiệp. Để đạt được hiệu quả tối đa, nó cần được kết hợp với việc áp dụng các biện pháp công nghệ, chính sách và quản lý thích hợp để giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn gốc và không chỉ tập trung vào việc quan trắc môi trường mà còn phải xem xét các biện pháp giảm thiểu khí thải từ nguồn gốc, cải thiện công nghệ sản xuất, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, thiết lập chính sách và quy định nghiêm ngặt, và tạo ra ý thức và giáo dục cho cộng đồng. Tất cả các biện pháp này cần được kết hợp và triển khai để đạt được mục tiêu giảm thiểu khí thải công nghiệp và bảo vệ môi trường.

khí thải công nghiệp

V. ÁP DỤNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG CHO KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Áp dụng quan trắc tự động cho khí thải công nghiệp là một phương pháp hiệu quả để theo dõi và đánh giá chất lượng khí thải trong quá trình sản xuất công nghiệp. Quan trắc tự động giúp thu thập dữ liệu liên tục và tự động, cung cấp thông tin chính xác và chi tiết về thành phần và nồng độ của các chất gây ô nhiễm trong khí thải. Dưới đây là một số ưu điểm và cách áp dụng quan trắc tự động cho khí thải công nghiệp:

5.1. Ưu điểm của quan trắc tự động

 1. Liên tục và tự động: Quan trắc tự động giúp theo dõi và ghi nhận dữ liệu môi trường trong thời gian thực và liên tục, không cần sự can thiệp thủ công. Điều này cho phép phát hiện kịp thời các biến đổi và xu hướng trong chất lượng khí thải.
 2. Độ chính xác cao: Hệ thống quan trắc tự động thường được thiết kế với độ chính xác cao và đáng tin cậy trong việc đo lường các thông số môi trường. Điều này cung cấp dữ liệu chính xác để đánh giá và quản lý chất lượng khí thải công nghiệp.
 3. Tiết kiệm thời gian và nhân lực: Quan trắc tự động giảm thiểu sự phụ thuộc vào việc thu thập dữ liệu thủ công, giảm thời gian và công sức của con người. Nhân viên chỉ cần kiểm soát và duy trì hệ thống quan trắc, và dữ liệu được tự động ghi nhận.

5.2. Cách áp dụng quan trắc tự động cho khí thải công nghiệp

 1. Lựa chọn thiết bị quan trắc tự động: Chọn các thiết bị quan trắc tự động phù hợp với yêu cầu và mục tiêu đo lường. Các thiết bị bao gồm các cảm biến và bộ đo đạc để đo lường các thông số như nồng độ khí thải, nhiệt độ, áp suất, và độ ẩm.
 2. Thiết lập hệ thống quan trắc: Cài đặt hệ thống quan trắc tự động tại các điểm quan trắc quan trọng trong quy trình sản xuất công nghiệp. Hệ thống bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, bộ ghi dữ liệu và các giao diện kết nối.
 3. Hiệu chuẩn và bảo trì: Thực hiện hiệu chuẩn định kỳ và bảo trì hệ thống quan trắc để đảm bảo độ chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu. Điều này bao gồm kiểm tra và hiệu chuẩn các cảm biến, thay thế linh kiện hỏng, và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
 4. Xử lý dữ liệu và phân tích: Dữ liệu quan trắc tự động được thu thập và lưu trữ trong hệ thống ghi dữ liệu. Sau đó, dữ liệu được xử lý và phân tích để đánh giá chất lượng khí thải, phát hiện sựbiến đổi không mong muốn và đưa ra các biện pháp cải thiện.
 5. Theo dõi và báo cáo: Dữ liệu quan trắc tự động nên được theo dõi thường xuyên để giám sát chất lượng khí thải công nghiệp. Kết quả quan trắc cần được báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý môi trường và có thể được sử dụng để đưa ra quyết định về việc cải thiện quá trình sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm.

Quan trắc tự động cho khí thải công nghiệp là một công cụ quan trọng để đảm bảo tuân thủ quy định về môi trường và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người.

VI. ĐƠN VỊ LẮP ĐẶT QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG CHO KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP UY TÍN TẠI VIỆT NAM

BKCEMS (Công ty Cổ phần Tư vấn & Công nghệ BKCEMS) là một đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp hệ thống quan trắc môi trường hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và các thiết bị hiện đại, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. BKCEMS đang tập trung đẩy mạnh vào các lĩnh vực: 

khí thải công nghiệp

DỊCH VỤ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG ĐƯỢC CUNG CẤP, LẮP ĐẶT BỞI BKCEMS

Các đơn vị có nhu cầu về hệ thống quan trắc môi trường hoặc hệ thống quan trắc tự động hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt. Tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc môi trường chạy ổn định và ít chi phí bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc môi trường và hệ thống phần mềm quan trắc tự động từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:

 • Nhỏ gọn, chi phí hợp lý
 • Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường
 • Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng
 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *