1 số các trung tâm quan trắc môi trường tại miền bắc

Các trung tâm quan trắc môi trường tại miền bắc là những đơn vị tiên phong và có uy tín, chất lượng trong lĩnh vực quan trắc môi trường. Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây. 

1. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN BẮC

 • Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, có chức năng quan trắc môi trường, đánh giá chất lượng môi trường, đánh giá thông tin dữ liệu quan trắc môi trường quốc gia trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là các tỉnh miền Bắc); thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực môi trường theo quy định của pháp luật.
 • NHIỆM VỤ: Trung tâm quan trắc môi trường thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia gồm chương trình quan trắc môi trường sông và hồ liên tỉnh, biển, vùng kinh tế trọng điểm, các khu vực có tính chất liên vùng, liên tỉnh, môi trường xuyên biên giới và môi trường tại các vùng có tính đặc thù trên địa bàn các tỉnh miền Bắc; các chương trình quan trắc môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục theo phân công của Cục trưởng; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc môi trường khác theo quy định.
 • ĐỊA CHỈ: Trung tâm quan trắc môi trường miền bắc có trụ sở chính tại số 556, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội.

trung tâm quan trắc môi trường

2. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trung tâm quan trắc môi trường Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công phục vụ quản lý nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội thành lập từ năm 2005. Trung tâm quan trắc môi trường Hà Nội hiện có 13 thạc sĩ, 31 cử nhân – kỹ sư và 05 phòng thí nghiệm chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 và cấp Chứng chỉ VILAS mã số 692, được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS 115 phù hợp với Nghị định 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Trung tâm quan trắc môi trường Hà Nội hiện đang thực hiện các nhiệm vụ do UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giao, cụ thể gồm:

 • Quan trắc hiện trạng môi trường, đánh giá chất lượng, cảnh báo và đánh giá mức độ ảnh hưởng tại các khu xử lý rác thải, khu tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật, nghĩa trang trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 • Quan trắc động thái, đánh giá chất lượng nước ngầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 • Lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng phục vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 • Thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin tài nguyên và môi trường Thành phố Hà Nội.
 • Lập báo cáo hiện trạng môi trường chuyên đề và hiện trạng môi trường Thành phố Hà Nội.
 • Tổ chức đào tạo quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, trung tâm quan trắc môi trường hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường bao gồm:

 • Quan trắc và phân tích chất lượng nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt, nước ăn uống, khí thải (khí ống khói, khí sản xuất), không khí xung quanh, đất, thuốc bảo vệ thực vật…
 • Tư vấn và lập báo cáo hiện trạng môi trường; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM); Kế hoạch bảo vệ môi trường; Đề án bảo vệ môi trường; Đề án xả nước thải vào nguồn nước; Khai thác nước dưới đất, khai thác nước mặt; Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
 • Tư vấn, thiết kế, xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, khí thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…
 • Cung cấp thông tin, tư vấn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về quản lý tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
 • Hướng dẫn cán bộ vận hành các trạm quan trắc tự động, hệ thống xử lý khí thải, nước thải.
 • Các sản phẩm, dịch vụ khác trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

trung tâm quan trắc môi trường

3. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG

Trung tâm quan trắc môi trường Hải Phòng (tên đầy đủ là Trung tâm quan trắc tài nguyên & Môi trường thành phố Hải Phòng) là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng. Trung tâm được thành lập trên cơ sở đổi tên từ Trạm quan trắc môi trường ngày 19/10/2005 theo Quyết định số 2404/QĐ-UB của UBND thành phố Hải Phòng (Quyết định thành lập Trạm số 1514/QĐ-UB ngày 20/05/2004 của UBND thành phố Hải Phòng). Trung tâm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo theo Quyết định số 148/QĐ-STN&MT ngày 22/08/2006 của Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường Hải Phòng quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm quan trắc môi trường Hải Phòng có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường bao gồm: quan trắc, giám sát, phòng chống ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường, ứng dụng công nghệ, điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu, đào tạo cán bộ kỹ thuật về bảo vệ môi trường, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trung tâm quan trắc môi trường Hải Phòng thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ cho các tổ chức và công dân trong lĩnh vực quan trắc, phân tích môi trường và ứng dụng các biện pháp về bảo vệ môi trường.

Trung tâm quan trắc môi trường Hải Phòng có các quyền của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 15 của luật khoa học và công nghệ năm 2000; Thực hiện chế độ tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính Phủ.

trung tâm quan trắc môi trường

4. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG BẮC GIANG

Trung tâm quan trắc môi trường Bắc Giang thuộc sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 91/QĐ-UB ngày 18 tháng 11 năm 2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang có trụ sở chính Số 158 đường Xương Giang – TP. Bắc Giang

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm quan trắc môi trường

 • Trung tâm Quan trắc Môi trường có chức năng định kỳ quan trắc và giám sát các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) trên phạm vi toàn tỉnh, các khu vực phụ cận theo Chương trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang có chức năng quan trắc, giám sát, phân tích, tổng hợp hiện trạng chất lượng môi trường và giám sát đột xuất về môi trường để đề xuất, kiến nghị các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
 • Quan trắc chất lượng môi trường định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tham gia giám định môi trường trong các cuộc thanh tra, kiểm tra về môi trường, thực hiện các dự án hợp tác trong nước và quốc tế về môi trường theo quy định của pháp luật.
 • Quan trắc và phân tích đánh giá các thành phần môi trường như: Không khí; Tiếng ồn; Đất; Nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải) phục vụ việc thu phí nước thải đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.
 • Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang có thể thực hiện tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; Báo cáo hiện trạng môi trường; Đề án bảo vệ môi trường; Cam kết bảo vệ môi trường; Dự án cải tạo phục hồi môi trường; Tư vấn lập hồ sơ cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; Hồ sơ xin phép khai thác nước; Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
 • Tư vấn, chuyển giao các thiết bị phân tích, đánh giá các thành phần môi trường và công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường đất; Nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải); Không khí (khí thải, khí xung quanh, khí làm việc).
 • Tổ chức quản lý tài chính, tài sản, nhân sự và các nguồn lực khác được giao phục vụ hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
 • Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành các hoạt động về kỹ thuật môi trường, ký kết các họp đồng nghiên cứu, kinh tế kỹ thuật, hợp đồng lao động, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thuộc lĩnh vực.
 • Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang phải thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

trung tâm quan trắc môi trường

DỊCH VỤ HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG ĐƯỢC CUNG CẤP, LẮP ĐẶT BỞI BKCEMS

Các đơn vị có nhu cầu về quan trắc môi trường, hệ thống quan trắc môi trường tự động hoặc hệ thống quan trắc khí thải tự động hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt. Tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc môi trường chạy ổn định và ít chi phí bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc môi trường và hệ thống phần mềm quan trắc tự động từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:

 • Nhỏ gọn, chi phí hợp lý
 • Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường
 • Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng
 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *